Publiceret 14-03-2020 - Senest opdateret: 09-07-2020

Opdateret: Information om behandling af visumansøgninger efter beslutning om lukning af Danmarks grænser

På grund af den verdensomspændende COVID-19 epidemi har den danske regering besluttet at lukke Danmarks grænser for indrejsende fra den 14. marts 2020 kl. 12, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

For personer, som er visumpligtige til Danmark, betyder det, at ALLE, der ønsker at indrejse indtil videre til og med den 31. august 2020, som udgangspunkt vil få afslag på visum, medmindre formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt. Det kan fx være et anerkendelsesværdigt formål at:

  • besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer,
  • besøge sine herboende børn, plejebørn, forældre, søskende, eller sin ægtefælle, faste samlever, eller kæreste,
  • deltage i et igangværende sygdomsbehandlingsforløb i Danmark,
  • deltage i en begravelse i Danmark,
  • deltage i en retssag i Danmark,
  • indrejse med henblik på forretningsbesøg i Danmark, eller
  • indrejse med henblik på deltagelse i et højskoleophold i Danmark.

Ægtefæller, faste samlevere, kærester og mindreårige børn til en dansk statsborger, der er bosat i udlandet, som ønsker at indrejse sammen med den danske ægtefælle/samlever for et korterevarende ophold i Danmark under COVID-19-krisen, herunder med henblik på familiebesøg og afholdelse af ferie, vil også kunne få visum.

Indrejser med henblik på turistbesøg  el.lign. udgør ikke anerkendelsesværdige formål, og der gives derfor ikke visum til sådanne besøg. Dog er der undtagelser ift. turistbesøg i Danmark, hvis den visumpligtige person har fast bopæl i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Læs mere på politiets hjemmeside om COVID-19

Den visumpligtige person vil fortsat skulle opfylde de almindelige betingelser for at få visum.

Visumansøgningerne vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen. Dog behandles ansøgninger om forretningsvisum som udgangspunkt af repræsentationerne.

Læs mere om praksis for meddelelse af visum

Du kan i øvrigt holde dig orienteret om, hvad der betragtes som et anerkendelsesværdiget formål på politiets hjemmeside om COVID-19