Publiceret 26-08-2019

Tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring kan ikke anvendes over for økonomisk aktive tyrkiske statsborgere – mulighed for genoptagelse

EU-Domstolen har den 10. juli 2019 afsagt en dom om det tidligere danske tilknytningskrav i en sag om ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger. Udlændinge- og Integrationsministeriet har nu vurderet dommens konsekvenser i forhold til allerede afgjorte og verserende sager.

EU-Domstolen har den 10. juli 2019 afsagt dom i sagen C-89/18, A mod Udlændinge- og Integrationsministeriet, som vedrører det tilknytningskrav, der indtil den 1. juli 2018 var en af udlændingelovens betingelser for ægtefællesammenføring i Danmark.

EU-Domstolen har i dommen fastslået, at tilknytningskravet er i strid med den såkaldte stand still-klausul, der gælder som led i en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet. Stand still-klausulen indebærer, at der som udgangspunkt ikke kan stilles mere restriktive betingelser for en tyrkisk statsborgers udøvelse af en økonomisk frihed end dem, der fandt anvendelse, da stand still-klausulen trådte i kraft i 1980.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har vurderet, at dommen betyder, at tilknytningskravet ikke har kunnet anvendes i sager, hvor den herboende person som økonomisk aktiv tyrkisk statsborger er omfattet af associeringsaftalen (dvs. er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder).

Mulighed for genoptagelse på baggrund af dommen

Afgjorte sager, hvor der er givet afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet

Tilknytningskravet blev indført med virkning for ansøgninger, der blev indgivet fra og med den 3. juni 2000.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at ansøgere, der på baggrund af ægteskab eller fast samliv med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger efter den 3. juni 2000 har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet, kan få deres sag genoptaget og vurderet på ny. Det er vurderingen, at disse sager er afgjort på grundlag af en regel, som ikke har kunnet anvendes. Genoptagelsesadgangen gælder uanset ansøgerens nationalitet.

Ved genoptagelse af en sag vil udlændingemyndighederne vurdere, hvorvidt de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt.

Ansøgninger, der er indgivet efter den 1. januar 2011

Udlændingestyrelsen kan kun entydigt identificere de sager, hvor den herboende ægtefælle eller samlever er en tyrkisk statsborger, som er indgivet fra og med den 1. januar 2011, hvor styrelsen fik et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem.

Udlændingestyrelsen vil derfor – i det omfang det er muligt – kontakte de ansøgere, som på baggrund af en ansøgning indgivet fra og med den 1. januar 2011 har fået afslag på ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet. Styrelsen vil i den forbindelse oplyse om muligheden for at få genoptaget og vurderet sagen på ny. Kontakten vil ske via den herboende ægtefælle eller samlever.

Ansøgninger, der er indgivet før den 1. januar 2011

Er ansøgningen om ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger indgivet før den 1. januar 2011, og er der i sagen meddelt afslag med henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet, skal ansøgeren selv kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om genoptagelse.

Der vil snarest være et skema tilgængeligt på nyidanmark.dk, som bør anvendes til anmodningen om genoptagelse.

Verserende sager om ægtefællesammenføring, hvor den herboende person er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger

Tilknytningskravet blev afskaffet med virkning for ansøgninger om ægtefællesammenføring, der er indgivet efter den 1. juli 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at udlændingemyndighederne skal se bort fra tilknytningskravet i verserende sager om ægtefællesammenføring, hvor ansøgningen er indgivet før den 1. juli 2018, og hvor den herboende ægtefælle eller samlever er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger.

Udlændingemyndighederne vil i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt.

Yderligere information

Læs om associeringsaftalens stand still-klausuler og deres betydning for udlændingelovens betingelser for familiesammenføring

Læs EU-Domstolens dom i sagen C-89/18 

Læs Udlændinge- og Integrationsministeriets juridiske vurdering af dommen

Læs ministeriets følgebrev til Folketingets Europaudvalg og Udlændinge- og Integrationsudvalg af 26. august 2018 om konsekvenserne af EU-Domstolens dom i sag C-89/18

Ansvarlig myndighed

Kontakt os