Publiceret 01-03-2016

Gebyr på sager indenfor familiesammenføringsområdet og permanent ophold

Fra i dag, den 1. marts 2016, indføres der gebyr for behandling af følgende sagstyper:

  • Ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som familiesammenført
  • Ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder mv.
  • Ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet og asylområdet

Desuden skal der i de fleste tilfælde betales gebyr, hvis man indgiver en klage over en afgørelse eller anmoder om, at en sag genoptages.

Gebyrsatser pr. 1. marts 2016

Sagskategori

Beløb

Familiesammenføring

6.000 kr. /
805 euro

Religiøse forkyndere mv. herunder familiemedlemmer

1.600 kr. /
215 euro

Forlængelse af familiesammenføring

2.000 kr. /
268 euro

Forlængelse som religiøs forkynder mv. herunder familiemedlemmer

1.600 kr. /
215 euro

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

3.700 kr. /
497 euro

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

3.700 kr. /
497 euro

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder mv.

3.700 kr. /
497 euro

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

5.690 kr. /
764 euro

Klagesager

815 kr. /
109 euro

Genoptagelsessager

815 kr. /
109 euro

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved afvisning

815 kr. / 109 euro


                                           

 

De nye gebyrer følger af ændringen af udlændingeloven, lov nr. 102 af 3. februar 2016. De enkelte gebyrsatser er fastsat i bekendtgørelse nr. 164 af 26. februar 2016. Gebyrsatserne reguleres den 1. januar hvert år.

Fritagelse for gebyrkrav

Ansøger kan i visse tilfælde være fritaget for at betale gebyr, hvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne i den konkrete sag tilsiger dette.  Det gælder fx, når familie til en herboende flygtning søger ophold.

Læs mere om gebyr på nyidanmark.dk

Læs mere om fritagelse for gebyrkrav på nyidanmark.dk