Publiceret 05-03-2018

Der skal fremover stilles økonomisk sikkerhed for en periode på 10 år

Den 1. marts 2018 trådte en ændring af udlændingeloven i kraft, som betyder, at økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager skal stilles for 10 år mod tidligere 5.

Efter udlændingeloven er det normalt en betingelse for at få opholdstilladelse på grund af ægteskab med en person, som bor fast i Danmark, at den herboende ægtefælle stiller en økonomisk sikkerhed for eventuelle udgifter, som de sociale myndigheder efterfølgende måtte få, til forsørgelse af ansøgeren.

Med de nye regler forlænges den periode, den økonomiske sikkerhed skal stilles for, fra 5 til 10 år. Den 10-årige sikkerhed vil ikke skulle forlænges efter de 10 år.

De nye regler gælder for ansøgninger om ægtefællesammenføring, som er indgivet efter den 15. november 2017, hvor lovforslaget blev fremsat.

Relevant link:

Økonomisk sikkerhedsstillelse - Hvordan gør man?