Publiceret 03-01-2018

Videreførsel af Start-Up Denmark ordningen for udenlandske iværksættere

Den 20. december 2017 vedtog Folketinget et lovforslag som betyder, at dygtige iværksættere fra tredjelande også fremadrettet kan søge om opholds- og arbejdstilladelse på den danske Start-Up Denmark ordning. Ordningen var indtil da en tre-årig forsøgsordning.

Samtidigt har man også foretaget mindre justeringer af ordningen. Det betyder blandt andet, at den årlige kvote for antallet af opholdstilladelser på ordningen nu er hævet fra 50 til 75, og at det er muligt for teams på tre personer at få søge på samme forretnings-idé. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

Hele lovforslaget kan ses her.

Yderligere oplysninger om ordningen og ansøgningsprocessen findes her på Nyidanmark - og på Erhvervsstyrelsens Start-up Denmark hjemmeside.

Ansvarlig myndighed