Publiceret 03-01-2018

Operatørkontrakter 2018

Udlændingestyrelsen udbød i efteråret 2017 opgaven med drift af asylcentre i Danmark. Udlændingestyrelsen har den 3. januar 2018 på baggrund af dette udbud indgået kontrakter med følgende indkvarteringsoperatører: Røde Kors Asylafdeling, Jammerbugt Kommune, Tønder Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

De fire vindende indkvarteringsoperatører har alle erfaring med drift af asylcentre og var således også indkvarteringsoperatører i 2017.

Udover disse fire indkvarteringsoperatører indgår Udlændingestyrelsen ligeledes kontrakt med Kriminalforsorgen, som driver de to udrejsecentre, samt med Beredskabsstyrelsen, som varetager opgaven med driften af de to centre i Herning og Haderslev, der står i nødberedskab.