Attention

I tidsrummet fra den 23. januar kl. 18 til den 25. januar kl. 12 vil det ikke være muligt at bruge de digitale (online) ansøgningsskemaer eller visuminvitationer på nyidanmark.dk. Det skyldes teknisk vedligehold af løsningerne.

Publiceret 24-05-2017

Særlig overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring

Den 25. maj 2017 træder nye regler i kraft for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere. I den forbindelse kan en særlig overgangsordning være relevant for udlændinge, der har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet.

Med virkning fra den 25. maj 2017 kan medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere få opholdstilladelse, hvis den danske statsborger har fået tilbud om ansættelse i Danmark indenfor et fagområde, der er omfattet af positivlisten eller med en aflønning, der er omfattet af beløbsordningen. Ansøgning om opholdstilladelse efter denne ordning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om den nye opholdsordning her.

Der er i forbindelse med ordningen også indført en særlig overgangsordning, som kan være relevant for udlændinge, der har fået afslag på ægtefællesammenføring. Med overgangsordningen kan medfølgende familie til hjemvendte udenlandsdanskere under visse betingelser få opholdstilladelse, selvom de ikke længere er etableret i udlandet. Følgende betingelser skal være opfyldt for at benytte overgangsordningen:

  • Den danske statsborger har etableret sig i Danmark efter at have været etableret i udlandet.
  • Den udenlandske ægtefælle har fået afslag på ægtefællesammenføring under henvisning til tilknytningskravet i udlændingelovens § 9, stk. 7.
  • Ansøgningen om ægtefællesammenføring er indgivet før de nye reglers ikrafttræden den 25. maj 2017.
  • Ansøgningen om opholdstilladelse efter den nye opholdsordning indgives senest 2 måneder efter afslaget på ægtefællesammenføring eller – hvis afslaget er givet før lovens ikrafttræden – senest 2 måneder efter lovens ikrafttræden den 25. maj 2017.

Se loven som vedtaget her

Se lovforslaget her

Ansvarlig myndighed

Kontakt os