Publiceret 07-06-2017

Nye krav til løn efter beløbsordningen fra 1. juli 2017

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget et lovforslag om ændring af beløbsordningen. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017.

Lovændringen gælder kun for ansøgninger efter beløbsordningen samt beløbssporet på fast-track ordningen, og kun ansøgninger indgivet fra den 1. juli 2017.

For disse ansøgninger gælder det, at løn op til og med beløbsgrænsen, som i øjeblikket er på 408.800 kr., skal udbetales til en dansk bankkonto. 

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan kun bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner (både den del der betales af arbejdsgiver og arbejdstager) samt udbetalte feriepenge.

Følgende løndele kan derfor ikke indgå i lønnen:

  • Kost og logi
  • Diæter
  • Fri bil
  • Fri telefoni
  • Internet
  • Naturalier
  • Abonnementer
  • Andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren

Der er ikke tale om en udtømmende liste.

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke udbetales i udlandet. Løn, der overstiger beløbsgrænsen, kan fortsat udbetales på anden vis eller i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Forlængelsesansøgninger vil blive behandlet efter de regler der var gældende ved udstedelse af den oprindelige opholdstilladelse, hvis der er tale om samme ansættelsesforhold og på samme ansættelsesvilkår.

Læs om det vedtagne lovforslag her

Ændringerne fremgår af de relevante vejledningssider på nyidanmark.dk. 

Ansvarlig myndighed