Attention

I tidsrummet fra den 23. januar kl. 18 til den 25. januar kl. 12 vil det ikke være muligt at bruge de digitale (online) ansøgningsskemaer eller visuminvitationer på nyidanmark.dk. Det skyldes teknisk vedligehold af løsningerne.

Publiceret 28-06-2016

Ændringer i tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 24. maj 2016 afsagt dom i sagen Biao vs. Danmark. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu fastlagt dommens rækkevidde i forhold til dansk ret.

Dommen handler om tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring (udlændingelovens § 9, stk. 7).

I de sager, hvor der stilles krav om tilknytning, kan der kun ske ægtefællesammenføring, hvis ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større end til et andet land.

Hidtil er tilknytningskravet dog ikke blevet stillet, hvis den herboende har været dansk statsborger i mindst 26 år, hvis den herboende er født her i landet og har boet her i mindst 26 år, eller hvis den herboende er kommet hertil som mindre barn og har boet her i mindst 26 år. Dette er den såkaldte 26-årsregel (tidligere 28-årsreglen).

Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at 28-årsreglen (nu 26-årsreglen) er udtryk for indirekte forskelsbehandling på baggrund af etnicitet. En sådan indirekte forskelsbehandling er alene lovlig, hvis den er begrundet i tvingende og meget vægtige hensyn, der ikke relaterer sig til etnicitet, hvilket Menneskerettighedsdomstolen har fundet, at 28-årsreglen ikke har været. Danmark har derfor krænket forbuddet mod diskrimination.

Dommens betydning for verserende sager

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Justitsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at Udlændingestyrelsen ved anvendelse af tilknytningskravet skal se bort fra 26-årsreglen.

Det indebærer, at tilknytningskravet nu også gælder i sager, hvor den herboende ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 26 år, hvor den herboende ægtefælle er født og har boet i Danmark i mindst 26 år, eller hvor den herboende er kommet til Danmark som mindre barn og har boet lovligt i Danmark i mindst 26 år.

Tilknytningskravet kan dog fortsat fraviges, hvis ganske særlige grunde – herunder hensynet til familiens enhed – taler imod, at kravet stilles.

Dommen har ikke betydning for tidligere afgjorte sager.

Yderligere information

Læs orienteringen af Folketingets Udlændinge-, Integrations-, og Boligudvalg af 27. juni 2016 om behandlingen af konkrete sager om ægtefællesammenføring efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen 38590/10, Biao

Læs Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen 38590/10, Biao

Læs mere om tilknytningskravet

Ansvarlig myndighed

Kontakt os