Publiceret 05-07-2021

Orientering om udtalelse fra Útlendingastovan i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne

Den færøske udlændingemyndighed (Útlendingastovan) vil fremover foretage en mere dybdegående vurdering af, om den stilling, en udlænding er blevet tilbudt, opfylder betingelserne for at få opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. For udlændinge, som ansøger om opholds- og arbejdstilladelse for at udføre ufaglært arbejde på Færøerne, betyder dette, at der fremover er større sandsynlighed for at få et afslag.

Når en udlænding ansøger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, er det fast praksis, at SIRI indhenter en udtalelse fra de Útlendingastovan, som vurderer, om løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter færøske forhold, og om arbejdet er af særlig karakter, så en tilladelse kan anbefales.

Vurderingen af, om arbejdet er af særlig karakter, er konkret og individuel i hver enkelt sag. Vurderingen foretages på baggrund af de foreliggende oplysninger om arbejdets indhold og om ansøgers relevante uddannelse og erfaringer, samt om der foreligger ekstraordinære produktionsmæssige forhold (som fx i fiskeriindustrien).

Det er en betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, at Útlendingastovan udtaler sig positivt i en given ansøgning. Hvis udtalelsen er negativ, medfører det normalt, at SIRI giver et afslag.

Ovenstående orientering vedrører ikke ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne efter EU-ordningen.

Det er fortsat SIRI, som behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, og SIRI kan derfor kontaktes for yderligere oplysninger. Kontakt kontor for Landbrug og Erhverv på 72 14 20 03 eller via kontaktformular.

Kontakt SIRI via kontaktformular

Læs mere om baggrunden for Útlendingastovans fremgangsmåde (dansk version)

Læs mere om baggrunden for Útlendingastovans fremgangsmåde (færøsk version)

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI