Publiceret 06-01-2020

SIRI holder særlige åbningsdage for EU-studerende før semesterstart foråret 2020

Er du studerende fra et EU-land? Så tilbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i januar og februar særlige åbningsdage, hvor du kan indgive din ansøgning om EU-opholdsdokument og i de fleste tilfælde få opholdsdokumentet med dig samme dag.

Du skal bruge følgende materiale

For at du kan være bedst muligt forberedt, har vi samlet et sæt materiale til brug for ansøgning om EU-opholdsdokument.

Materialet består af:

  • Et revideret ansøgningsskema (OD1) tilpasset EU-studerende inkl. selvforsørgelseserklæring / declaration of self-support (side 8 i OD1), som skal udfyldes af dig
  • Erklæring om studieaktivitet, som kan udfyldes af din uddannelsesinstitution, hvis du ikke er i besiddelse af et endeligt optagelsesbrev, der indeholder samme oplysninger
  • Tjekliste på engelsk over hvilke dokumenter, du skal medbringe
  • Oversigt over de særlige åbningsdage/tidspunkter i København for EU-studerende med angivelse af vores adresse samt oversigtskort

Du finder materialet på denne side

Det er meget vigtigt, at du har udskrevet alle dokumenter og har dem klar, når du møder op hos SIRI på de nedennævnte datoer. Det vil ikke være muligt at udskrive, fotokopiere eller få taget pasfotos på stedet.

Særlige åbningsdage for EU-studerende i København og på Sjælland

Tirsdag den 28. januar 2020, SIRI København, Carl Jacobsens Vej 39, kl. 12.00 – 18.00

Tirsdag den 4. februar 2020, SIRI København, Carl Jacobsens Vej 39, kl. 10.00 – 18.00 

Særlige åbningsdage for EU-studerende i Jylland og på Fyn

SIRI har indgået aftaler med en række uddannelsesinstitutioner om indgivelse af ansøgning om opholdsdokument for EU-studerende.

Studiestart i Aarhus og Horsens

Særlige åbningsdage for EU-studerende ved Aarhus Universitet (AU), herunder afdelingen i Herning:

Tirsdag den 21. januar 2020, Borgerservice Aarhus, Dokk 1

Tirsdag den 28. januar 2020, Borgerservice Aarhus, Dokk 1

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved Aarhus Business Academy (BAA) og VIA Aarhus:

Tirsdag den 4. februar 2020, Borgerservice Aarhus, Dokk 1

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved VIA Horsens:

Tirsdag den 18. februar 2020, på Campus VIA Horsens

De studerende i Aarhus og Horsens bedes kontakte deres uddannelsesinstitutioner for nærmere information om åbningstider på de pågældende dage. 

Studiestart i Odense og Aabenraa

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved Syddansk Universitet Odense (SDU):

Torsdag den 30. januar 2020, SDU Odense, kl. 09.00 – 16.00

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense:

Tirsdag den 4. februar 2020, SIRI Odense, Dannebrogsgade 3,1, 5000 Odense, kl. 08.00 – 11.00

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved Syddansk Universitet Esbjerg, Aalborg Universitet Esbjerg, UC SYD i Esbjerg og ved Erhvervsakademi SydVest (EASV):

Fredag den 7. februar 2020, SIRI Odense, Dannebrogsgade 3,1, 5000 Odense, kl. 09.30 – 11.00

Særlig åbningsdag for EU-studerende ved IBA Erhvervsakademi Kolding:

Tirsdag den 11. februar 2020, SIRI Odense, Dannebrogsgade 3,1, 5000 Odense, kl. 09.00 – 10.30

Yderligere information

De særlige åbningsdage gælder kun EU-studerende. Der er ikke tidsbestilling for de EU-studerende på de særlige åbningsdage.

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-lande eller Schweiz skal din ansøgning indgives til SIRI i København eller i en af vores øvrige afdelinger i Danmark i den almindelige åbningstid.

Se adresser og åbningstider her

Husk, at du skal bestille tid – det kan du gøre via dette link

Er du studerende fra et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), er du fritaget fra at søge opholdsdokument. Du kan derfor tage direkte til bopælskommunen (eller International House i København) for at registrere en adresse og få et CPR-nr. m.v.

EU-Studerende ved uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke er lavet en aftale om særlige åbningsdage med SIRI, skal bestille tid for indgivelse af ansøgning til SIRI.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din ansøgning om ophold i Danmark som studerende fra et EU-land, inklusive spørgsmål til åbningstiderne, kan du kontakte SIRI telefonisk på tlf. +45 72 14 20 04.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI