Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
6 måneder

Gebyret er:
10.965 kr.

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem, hvis du er:

  • ægtefælle,
  • fast samlever, eller
  • barn under 18 år

til en udlænding, som opholder sig i Danmark, som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk. 

Hvad er betingelserne?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis den religiøse forkynder, missionær mv., har fået forlænget sin opholdstilladelse.

Det er i den forbindelse et krav, at I stadig bor sammen i Danmark.

Hvis du er barn af den religiøse forkynder, missionær mv., og har fået opholdstilladelse frem til du fyldte 18 år, kan du få forlænget din opholdstilladelse efter du er fyldt 18 år, hvis du stadig er hjemmeboende.

Din opholdstilladelse kan kun forlænges indtil 3 måneder før dit pas udløber. Hvis dit pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun forlænges med 9 måneder.

Hvis du skal have fornyet dit nationalitetspas, skal det gøres på dit hjemlands ambassade eller generalkonsulat. Hvis du har et konventions- eller fremmedpas, skal du søge om forlængelse hos Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen forlænger ikke en tidsbegrænset opholdstilladelse for en kortere periode end 6 måneder.

Hvornår skal du søge om forlængelse?

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse, inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før, den udløber.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvis du ansøger for sent

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, skal du forvente, at ansøgningen bliver afvist, fordi du i så fald opholder dig ulovligt i Danmark. Dette gælder uanset, hvor kortvarigt dit ulovlige ophold måtte være.

Det betyder, at du i stedet vil skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra dit hjemland. En sådan ansøgning vil blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse. Den vil med andre ord blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, også selvom reglerne måtte være blevet ændret, siden du fik opholdstilladelse.

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive meldt til politiet og at blive udvist med indrejseforbud i Danmark og alle øvrige EU- og Schengenlande i op til 2 år.

Hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, kan ansøgningen tillades indgivet, selvom den er indgivet for sent. Det vil betyde, at du har lovligt ophold, mens vi behandler din ansøgning om forlængelse. Du kan dog risikere at blive straffet for ulovligt ophold i perioden fra din tilladelse udløb frem til, at du indgav din ansøgning om forlængelse.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse som medfølgende familie til en religiøs forkynder, missionær mv.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få forlænget din opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Forlængelse som religiøse forkyndere og medfølgende familie

Gebyr:

10.965 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

  • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
  • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som ansøger om forlængelse, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. Hvis du er et barn, der er under 16 år, skal din forældremyndighedsindehaver underskrive ansøgningen.

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital RF2 ansøgning

 

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent skema RF2 (Word)

Hent skema RF2 (pdf)

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Du kan indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.  

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Hvis du er under 18 år, og bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto. I stedet skal du vedlægge 2 pasfotos af dig, når du indgiver ansøgningen.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os