Ingen datakilde fundet

Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Medfølgende familiemedlem på Færøerne

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvor længe kan jeg være på Færøerne?

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Medfølgende familiemedlem på Færøerne

Hvis du er ægtefælle, registreret partner, fast samlever eller barn under 18 år til en person, der har fået opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, kan du søge om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem.

Færøerne og Danmark er adskilte områder. En opholdstilladelse i Danmark giver dig derfor ikke ret til at opholde dig på Færøerne. En opholdstilladelse på Færøerne giver dig tilsvarende ikke ret til at opholde dig i Danmark.

Hvis du er ægtefælle, fast samlever eller barn under 18 år til en person, der har fået opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, kan du søge om tilladelse som medfølgende familiemedlem. 

Som faste samlevere er det normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1½-2 år umiddelbart forud for ansøgningen. Det er også en forudsætning, at samlivet kan dokumenteres. Det kan f.eks. være i form af en lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve fra myndigheder modtaget på samme adresse, erklæring fra udlejere, arbejdsgivere eller folkeregister mv.

Bemærk: Færøerne og Danmark er adskilte områder. En opholdstilladelse i Danmark giver dig derfor ikke ret til at opholde dig på Færøerne. En opholdstilladelse på Færøerne giver dig tilsvarende ikke ret til at opholde dig i Danmark.  

 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en tilladelse som medfølgende familiemedlem på Færøerne? – og hvad må du ikke?

En tilladelse som medfølgende familiemedlem giver dig ret til at arbejde under dit ophold på Færøerne.

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig på Færøerne i den periode, din og dit familiemedlems opholdstilladelse er gyldig.

Du må ikke opgive din færøske adresse eller opholde dig i udlandet i længere tid, end hvad din tilladelse giver dig ret til. Gør du det, kan din opholdstilladelse bortfalde [link til ordbogsopslag] . Det betyder, at du ikke længere må opholde dig på Færøerne.  

Har du boet lovligt i på Færøerne i under to år, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 6 måneder. 

Har du en opholdstilladelse med henblik på varigt ophold og har boet lovligt på Færøerne i mere end to år, eller har du permanent opholdstillade, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation for bortfald [link].

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold i Danmark eller Grønland regnes som ophold i udlandet.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må  ikke modtage offentlige ydelser 

Hvis du eller et familiemedlem modtager offentlige  ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være på Færøerne.

Hvis du har fået tilladelse som medfølgende familiemedlem og har boet lovligt på Færøerne i under to år, har du lov til at udrejse fra Færøerne i op til 6 måneder.

Har du boet lovligt på Færøerne i over to år og har du en tilladelse, der kan gøres permanent, må du opholde dig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis du opholder dig uden for Færøerne i længere tid, end du har lov til, bortfalder din tilladelse automatisk. Læs mere om bortfald og dine muligheder for at søge om dispensation her (link). 

Bemærk: Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.
Ophold i Danmark eller Grønland regnes som ophold i udlandet.

Hvor længe kan jeg være på Færøerne?

Du vil normalt få tilladelse i samme periode som det familiemedlem, der er på Færøerne for at arbejde (hovedansøgeren), dog højst 1 år. Hvis hovedansøgerens ansættelse bliver forlænget, og du også vil blive på Færøerne, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse. Du kan højst få forlænget din opholdstilladelse med 1 år ad gangen.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive på Færøerne, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du får din første opholdstilladelse, inden du fylder 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor sammen med hovedansøgeren.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie på Færøerne skal som udgangspunkt til en dansk repræsentation eller til et ansøgningscenter, der modtager ansøgninger på vegne af den danske repræsentation. I nogle lande kan du indgive ansøgningen til en norsk repræsentation.

Se Udenrigsministeriets vejledning til, hvor du kan indgive din ansøgning.

Det er vigtigt, at du dokumenterer familierelationen til arbejdstageren med din vielsesattest eller dokumentation for samliv - eller med din fødselsattest, hvis du er et medfølgende barn.

Du kan finde det relevante ansøgningsskema FO2 på fanen ”Sådan ansøger du” til højre.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller det familiemedlem, der er arbejdstager. 

For at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne skal du følge guiden under fanen ”Sådan ansøger du” på toppen af denne side. Hvis du er et medfølgende barn under 18 år, skal dit familiemedlem med opholdstilladelse på Færøerne også bidrage med oplysninger til ansøgningen.

Din ansøgning vil blive sendt i høring ved Færøernes Landsstyre. hvorefter den vil blive behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Læs mere om, hvad det vil sige at din ansøgning bliver sendt i høring (link)

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person 

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema FO2. 

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FO2 i Word-format         Hent print selv skema FO2 i pdf-format

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Er du ægtefælle eller samlever skal du vedlægge

Hvis ansøger er et barn under 18 år skal I vedlægge

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i SIRIs Borgercenter. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri.

Hvis du skal indgive ved SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

Se oversigt over de politistationer, hvor du kan indgive din ansøgning

Du ansøger på Færøerne

Hvis ganske særlige grunde taler derfor og ansøger har lovligt ophold, vil en førstegangsansøgning kunne indgives til politiet på Færøerne.

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed