Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
3.025 kr.

Hvad er positivlisten?

Er mit job på positivlisten?

Hvad er de øvrige betingelser?

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Kan min familie få opholdstilladelse?

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Hvad er positivlisten?

Positiv listen er en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan du ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten.

Du skal have en uddannelse, som kvalificerer dig til stillingen.

Positivlisten bliver opdateret to gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.

Hvis du er asylansøger og har fundet et job på listen, kan du benytte ordningen.

Er mit job på positivlisten?

Positivlisten pr. 1. JULI 2019

Her er den vejledende oversigt over stillingsbetegnelserne på positivlisten fordelt på erhvervsområde. Uddannelseskravet skal være opfyldt på et område der er relevant for stillingen.

For hver stilling er uddannelseskravet nævnt sammen med den tilhørende kode for den officielle klassifikation af stillinger - DISCO-08. Du kan læse mere om DISCO-08 på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

Bemærk at det ikke er Danmarks Statistik, der tager stilling til, om en given stilling er på positivlisten. Danmarks Statistik kan derfor ikke oplyse, om du opfylder kravene, herunder uddannelseskravet, til positivlisten.

En del af stillingsbetegnelserne udøves inden for lovregulerede erhverv, hvor der er krav om dansk autorisation eller offentlig godkendelse. Disse er markeret med en stjerne (*). Det kan du læse mere om hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du finder stillingsbetegnelserne under de følgende hovedkategorier:

 

 

121100: Økonomichef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

121100: Regnskabschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

121920: Logistikchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

121990: Administrationschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

122100: Key account manager
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

122100: Salgschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

122100: Marketingchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

122100: Souschef, salg
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

122220: Kommunikationschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

132100: Områdechef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

132100: Produktchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

133020: IT-chef
Krav: Minimum 3 års IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

134400: Institutionsleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

134500: Uddannelsesleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

134500: Skoleleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

134500: Viceskoleleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

141200: Restaurantchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau 

142010: Butikschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau

212000: Aktuar
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

213300: Miljøkonsulent
Krav: Kandidatgrad

214100: Maskiningeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad 

214200: Bygningsingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214300: Miljøingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214300: Energiingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214900: Ingeniør, design og innovation
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

216200: Landskabsarkitekt
Krav: Kandidatgrad

216500: Landinspektør
Krav: Kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse*

221100: Læge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

221100: Lægekonsulent
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation* 

221200: Overlæge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

222110: Sygeplejerske
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

222120: Anæstesisygeplejerske
Krav: Professionsbachelor + 1½ års efteruddannelse + dansk autorisation*

226100: Tandlæge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

226200: Farmaceut
Krav: Kandidatgrad + offentlig dansk godkendelse*

226520: Klinisk diætist
Krav: Kandidatgrad + offentlig dansk godkendelse*

226930: Kiropraktor
Krav: Kandidatgrad + offentlig dansk godkendelse*

231020: Underviser, erhvervsakademi 
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

232010: Underviser, social- og sundhedsskoler
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

233010: Handelsskolelærer
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

233020: VUC-lærer
Krav: Professionsbachelor

233020: IT-underviser
Krav: Minimum 3 års IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

234120: Folkeskolelærer + dansk offentlig godkendelse*
Krav: Professionsbachelor

234120: Efterskolelærer
Krav: Professionsbachelor

234130: Børnehaveklasseleder
Krav: Professionsbachelor

234300: Pædagog
Krav: Professionsbachelor

234310: Socialpædagog
Krav: Professionsbachelor

235100: Pædagogisk konsulent
Krav: Kandidatgrad

235790: Støttepædagog
Krav: Professionsbachelor

241100: Revisor
Krav: Kandidatgrad

241110: Businesscontroller
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251120: IT-ingeniør
Krav: Minimum 3 års IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251210: IT-konsulent
Krav: Minimum 3 års IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251220: Programmør og systemudvikler
Krav: Minimum 3 års IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

261120: Advokatfuldmægtig
Krav: Dansk juridisk kandidatgrad eller kandidatgrad vurderet som tilsvarende af Uddannelses- og Forskningsministeriet

261900: Jurist
Krav: Kandidatgrad

263400: Psykolog
Krav: Kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse*

263600: Præst i Folkekirken
Krav: Kandidatgrad og pastoralseminariekursus

264200: Journalist
Krav: Professionsbachelor

311130: Laboratorietandtekniker
Krav: Professionsbachelor

311200: Bygningskonstruktør
Krav: Professionsbachelor

325120: Tandplejer
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

Hvad er de øvrige betingelser?

Dit job skal findes på positivlisten. Desuden er der en række andre betingelser:

 

Din uddannelse skal mindst svare til stillingen på Positivlisten.

Hvis du fx får tilbudt ansættelse som IT-ingeniør, skal du som minimum dokumentere, at du har taget en 3-årig IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau.

Alle stillinger på listen forudsætter en uddannelse på bachelor niveau eller højere.

For nogle stillinger, er det desuden en betingelse, at man har en dansk autorisation.

Du kan læse om krav til autorisation her.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, dine ferieforhold og opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din jobkontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

I nogle tilfælde kan det desuden være en betingelse, at du har en dansk autorisation. Dette gælder hvis du fx er læge.

Læs mere om autorisation til sundhedspersoner hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om hvilke erhverv der er lovreguleret i Danmark - dvs. hvilke erhverv som du kun kan varetage, hvis du har en dansk autorisation eller lignende dansk godkendelse - på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om lovregulerede erhverv.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde. 

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse. Det sker, hvis du har fået tilladelse til at bo i Danmark i en periode, mens du søger nyt job.

Det er vigtigt, at du ikke arbejder under dette jobsøgningsophold, da det kun er beregnet til at søge nyt job i Danmark. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette. 

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længerevarende ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må fx ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik – og der kan også være andre ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til, at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID

 • CPR-registrering

 • sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansættes for en kortere periode end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt være gyldig i samme periode som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter positivlisten, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis din ansættelse er for 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse, som er gyldig i 4 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber før SIRI træffer afgørelse om din forlængelsesansøgning.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

 Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det er bedst, at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele - og benytter I online skemaet, skal din arbejdsgiver udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Positivlisten

Gebyr:

3.025 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser
 • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Betal med Dankort, VISA, MasterCard, JCB eller Maestro

Betal via international bankoverførsel

Sagsbestillings-id:

Betal gebyret i dansk netbank

Dansk netbank

På denne side kan du se de informationer, som du skal benytte, når du betaler gebyr via netbank.

Betaling i netbank

Benyt disse informationer ved betaling af sagen i din netbank.

Få tilsendt indbetalingskort og betal gebyret på posthuse eller i banker

Bestil indbetalingskort

På denne side kan du bestille et indbetalingskort, som du kan benytte til betaling i Danmark på posthuse og i banker.

Indbetalingskortet sendes til den adresse i Danmark, som du angiver nedenfor.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem online skemaer eller print-selv skemaer. Det er bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1 online, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6 online, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 online skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet AR1          Benyt online skemaet AR6

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema AR1 i Word-format         Hent print selv skema AR1 i pdf-format

 

 

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i SIRIs Borgercenter. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri.

Hvis du skal indgive SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

Se oversigt over de politistationer, hvor du kan indgive din ansøgning

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret to ansigtsfotos. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri på en dansk politistation, der optager biometri, eller i SIRIs borgercenter.

Hvis du skal have optaget biometri i SIRIs borgercenter, skal du huske at bestille tid her

Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri på en politistation, som optager biometri.

Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

 

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig

Vis flere
Vis færre