Gebyr for sagsbehandling
4.295 kr.

Hvad er et jobsøgningsophold

Et jobsøgningsophold er en opholdstilladelse på op til 6 måneder til at søge job i Danmark.

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning. hvis du finder et nyt job under jobsøgningsopholdet, skal du indgive en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne.

Hvem kan søge om jobsøgningstilladelse?

Du kan søge om en opholdstilladelse til jobsøgning hvis du har en opholdstilladelse 

og er blevet uforskyldt ledig.

Hvis du har fået en tilladelse for mindre end 4 år på en af de ovennævnte ordninger, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme længde som din ansættelse - og så har du automatisk fået tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge om nyt job i Danmark.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer. Du må altså ikke selv være årsag til at du er blevet ledig.

Du skal selv søge om opholdstilladelse senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Husk at vedlægge opsigelse eller anden dokumentation for årsagen til at du er blevet ledig.

Der skal betales gebyr for ansøgningen. Husk at vedlægge kvitteringen når du søger.

Du skal stadig kunne forsørge dig selv. Du må derfor ikke modtage hjælp efter lov om aktiv social politik, fx kontanthjælp. Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvad mere skal du vide, inden du ansøger

Hvis du vil ansøge om jobsøgningsophold, kan du fortsætte ovre i højrespalten på denne side - 'Sådan ansøger du'

Du vælger den kategori for gebyrbetaling, der svarer til din nuværende opholdstilladelse - fast-track ordningen, beløbsordningen eller positivlisten for personer med en videregående uddannelse.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Vælg den sagsbestillings-ID kategori, der svarer til dit nuværende opholdsgrundlag - fast-track ordningen, beløbsordningen, positivlisten eller forskerordningen.

 

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Gebyr:

4.295 kr.

4.295 kr.

4.295 kr.

4.295 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

  • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
  • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema JS1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema JS1 i Word-format

Hent print selv skema JS1 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular.

 

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

  • Oprettet sagsbestillings-id
  • Betalt gebyr
  • Indgivet ansøgningen

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI