Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad er evalueringsansættelse eller andet arbejde under ophold for at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske?

Har du opholdstilladelse for at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, skal du lære dansk og bestå de faglige prøver, der er nødvendige for at opnå den danske autorisation. Du skal også gennemføre en evalueringsansættelse.

En opholdstilladelse til at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske giver dig ikke ret til at arbejde.

Du skal derfor ansøge om en arbejdstilladelse for at kunne arbejde under en  evalueringsansættelse.

Hvis du har en opholdstilladelse for at  at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, har du ikke ret til at arbejde.

Hvis du gerne vil tage et arbejde ved siden af de sprogkurser eller faglige prøver, der er nødvendige for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, skal du ansøge om arbejdstilladelse på baggrund af et konkret jobtilbud.

Da der kun er tale om en tilladelse til arbejde, kan tilladelsen ikke danne grundlag for en selvstændig opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvad er betingelserne?

Har du opholdstilladelse for at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske, skal du lære dansk og bestå de faglige prøver, der er nødvendige for at opnå den danske autorisation. Du skal også gennemføre en evalueringsansættelse.

En opholdstilladelse til at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske giver dig ikke ret til at arbejde.

Du skal derfor ansøge om en arbejdstilladelse for at kunne arbejde under en  evalueringsansættelse.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde her

Hvis SIRI er i tvivl, om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Et arbejde ved siden af autorisationsforløbet, som ikke er en evalueringsansættelse behøver ikke have en naturlig sammenhæng med dit opkvalificeringsforløb (dvs. det forløb, hvor du lærer dansk og består de faglige prøver m.m., der er nødvendige for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske).

Det er en særlig adgang til beskæftigelse, som du kun har, mens du har opholdstilladelse for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Du har denne særlige adgang til beskæftigelse, så du kan forsørge dig selv under dit opkvalificeringsforløb.

En evalueringsansættelse vil typisk være en fuldtidsansættelse.

Der er ikke særlige krav om fuldtidsbeskæftigelse til andet arbejde. 

Du skal dog være opmærksom på, at du skal kunne afsætte tilstrækkelig tid til sprogundervisning, sundhedsfaglig undervisning og fx deltagelse i kurser.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Du kan få tilladelse til en evalueringsansættelse eller andet arbejde for den periode, som ansættelsen varer, dog ikke længere end din opholdstilladelse er gyldig.

Du må kun arbejde i den stilling og ved det sygehus eller i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse.

Hvis du bliver tilbudt en ny evalueringsansættelse eller et andet nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse og må ikke arbejde, før du får den nye tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling ved samme sygehus eller i samme virksomhed.

Hvor lang tid kan min tilladelse til evalueringsansættelse eller andet arbejde vare?

Du kan få tilladelse til en evalueringsansættelse eller andet arbejde for den periode, som ansættelsen varer, dog ikke længere end din opholdstilladelse er gyldig.

Du kan søge om forlængelse af din tilladelse til evalueringsansættelse eller andet arbejde, hvis du fortsat er ansat, og hvis du fortsat opfylder betingelserne for den opholdstilladelse, du har for at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit arbejde eller finder et nyt?

Hvis evalueringsansættelsen afbrydes før tid, eller hvis du mister dit arbejde eller finder et nyt, skal du altid underrette SIRI om det.

Din tilladelse til evalueringsansættelse eller andet arbejde er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

 

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en ansøgning om en ny arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Du må ikke begynde at arbejde i det nye job, før du har fået tilladelse til det.

Din arbejdstilladelse bortfalder, hvis din opholdstilladelse til at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske inddrages eller ikke bliver forlænget.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om tilladelse til evalueringsansættelse og anden beskæftigelse behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, XG4.

Din arbejdsgiver skal udfylde del 2 af skemaet.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Bemærk, at du ikke skal betale gebyr for denne type ansøgning. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

10 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Ansøgningsskema

I print-selv skemaet XG4 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema XG4 i Word-format 

Hent print selv skema XG4 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du vil indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular.

Du kan finde SIRIs kontaktformular her

Når du ansøger om en arbejdstilladelse, skal du have optaget biometri (ansigtsfoto og underskrift). Dit ansigtsfoto vil blive lagret på en chip på det arbejdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du indgiver din ansøgning i en af SIRIs afdelinger, vil du få optaget biometri samtidig med, at du indleverer din ansøgning.

Hvis du sender din ansøgning til SIRI via vores kontaktformular, skal du også bestille tid til at få optaget biometri.

Du skal huske at bestille tid, før du møder frem i en af SIRIs afdelinger.

Du kan bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI