Til forsiden

Servicemål

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har på de fleste sagsområder fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse.

Servicemålet regnes fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget en fuldt oplyst ansøgning. Det vil sige en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, som er underskrevet alle de relevante steder, og som er vedlagt al relevant dokumentation.

Det er styrelsen, der afgør, om en ansøgning er fuldt oplyst. Langt de fleste modtagne ansøgninger er fuldt oplyste, og ansøgeren vil typisk først høre fra styrelsen, når afgørelsen sendes. Hvis ansøgningen derimod ikke er fuldt oplyst, vil ansøgeren få besked snarest muligt. Dette er fx ofte tilfældet for ansøgninger om Greencard, hvor ansøgeren har et udenlandsk uddannelsesbevis.

Servicemålene for ansøgninger om første ophold varierer mellem 1 og 3 måneder afhængigt af sagstype. Det kan også have indflydelse på servicemålene, hvis der er ekstraordinært mange sager som følge af fx sæsonudsving.

Som eksempel er servicemålet for ansøgninger om første opholdstilladelse til forskere på 1 måned. En fuldt oplyst ansøgning, der indgives den 1. februar 2016, vil således være færdigbehandlet senest den 1. marts 2016, jf. oversigten nedenfor.

Sagstype Frist
Positivlisten *
Læs mere om særlige forhold ved positivlisten
1 md
Beløbsordningen *
Læs mere om særlige forhold ved beløbsordningen
1 md
Forskere 1 md
Ph.d.-studerende 1 md
Etableringskort 1 md
Idrætsudøvere og trænere * 1 md
Greencard
Læs mere om særlige forhold ved greencard
3 mdr
Øvrige arbejdstagere *
Læs mere om særlig forhold ved arbejdstagere
1 md
Studerende 2 mdr
Au pair 3 mdr
Praktikanter 2 mdr
Medfølgende familiemedlemmer (erhvervs- og studieområdet) 2 mdr
Volontører 3 mdr
Working Holiday 3 mdr
Forlængelse af opholdstilladelse 3 mdr
Opholds- og arbejdstilladelse i Grønland, førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse 3 mdr
Opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse 3 mdr

* For sager, der skal sendes i høring, gælder et servicemål på 3 mdr.

Senest opdateret: 09-02-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration