Til forsiden

Pressemeddelelse

11.01.2011

Integrationsministeren: Statsløse får dansk indfødsret

- På det kommende lovforslag om indfødsrets meddelelse, der forventes fremsat i Folketinget i april, vil der være optaget tre statsløse palæstinensere, som ved en fejl ikke tidligere har fået dansk indfødsret, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

I december 2010 vedtog Folketinget det seneste lovforslag om indfødsrets meddelelse (L 38).

På lovforslaget var der optaget 1.736 udlændinge, heraf 24 statsløse palæstinensere, der tidligere ved en fejl var blevet meddelt afslag på deres ansøgning om dansk indfødsret.

Foruden de 24 statsløse palæstinensere, der nu har fået dansk indfødsret, har Integrationsministeriet ved en manuel gennemgang af ansøgninger indgivet i perioden 1999 til 2010 fundet yderligere tre statsløse personer født i Danmark, som i henhold til FN’s Konvention om begrænsning af statsløshed har ret til at blive optaget på et lovforslag.

"Det er naturligvis beklageligt, at der er sket fejl i sagsbehandlingen. Men jeg er tilfreds med, at vi nu har fået ryddet op i sagerne, så statsløse, der har krav på at få dansk statsborgerskab, nu også får det", siger Birthe Rønn Hornbech, der samtidig gør opmærksom på, at hun har orienteret Folketinget om sagen allerede i januar 2010.

Integrationsministeriet har i dag lagt vejledningstekster på nyidanmark.dk, der informerer om reglerne for indfødsret til statsløse. Læs mere om indfødsret til statsløse her

Hvis man har spørgsmål til reglerne på området, kan man kontakte Integrationsministeriets Indfødsretskontor telefonisk mandag til fredag mellem kl. 9-12. Kontoret er også åbent for personlige henvendelser dagligt mellem kl. 9 og 12.  Senest opdateret: 11-01-2011
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration