Til forsiden

Pressemeddelelse

26.01.2010

Over 30.000 besøg på bibliotekernes lektiecaféer

I tre år har Kulturministeriet, Integrationsministeriet og Brug for alle unge samarbejdet om at styrke bibliotekernes arbejde med integration. Et væsentligt resultat er etableringen af 130 lektiecaféer landet over. Evalueringen af det treårige 'Projekt 100 Lektiecaféer' viser, at tusinder af børn og unge fra etniske minoriteter har fået hjælp til succesoplevelser i skolen.

Lektiecaféerne er etableret på folkebiblioteker og skolebiblioteker. Her får børn og unge hjælp af frivillige voksne til de daglige lektier, så de kan møde forberedte i skolen og deltage i undervisningen. En række lektiecaféer har udvidet arbejdet med integration og underviser desuden forældrene i at hjælpe deres børn med lektierne.

Med i alt 130 lektiecaféer rettet mod børn og unge er målet med etablering af 100 lektiecaféer for børn og unge mere end opfyldt. Hver lektiecafé har opgjort antallet af besøg det første år, og det er samlet blevet til over 30.000 besøg.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech udtaler:

"Lektiecaféerne har styrket både børns og forældres integration i det danske samfund. Eleverne har fået hjælp til den faglige forståelse og har høstet her-og-nu succesoplevelser i skolen. Desuden har forældre lært, hvordan de kan hjælpe deres børn med lektierne. Dette faglige og sociale løft er en afgørende forudsætning for, at flere etniske minoritetsunge fuldfører en ungdomsuddannelse."

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

"Landets biblioteker har gennem 'Projekt 100 Lektiecaféer' fået kontakt med de etniske minoriteter på en helt ny måde. De mange frivillige lektiehjælpere har formået at ruste børnene bedre til skolen og har samtidig vist værdien af frivilligt og ulønnet arbejde. På lektiecaféer med udvidede tiltag har børnenes forældre fået indblik i, at bibliotekerne gennem mange forskellige aktiviteter kan bidrage til en bedre integration i det danske samfund."

Som led i projektets nylige slutevaluering er nogle børn og unge blevet spurgt om deres udbytte af lektiehjælpen. En 14-årig pige med tyrkisk baggrund siger:

"Det er dejligt at få lektiehjælp, for man får lavet sine lektier, og når man så kommer i skole, har man slet ikke dårlig samvittighed. Og man forstår bedre lektierne end at sidde alene derhjemme. Min mor, hun har lidt svært ved det, så det er rart, at der er nogen der kan hjælpe."

En 13-årig dreng med baggrund i Sri Lanka siger:

"Når man er derhjemme, er det ikke ret fedt at sidde ved sit skrivebord en time helt alene uden at snakke med nogen. Her er der flere børn at snakke med, mens man laver sine lektier. Man får hjælp, hvis man ikke kan finde ud af det, og det er godt at være her."

Hver lektiecafé har fået 30.000 kr. i støtte til etablering fra den såkaldte Lektiehjælpspulje og har kunnet trække på de erfaringer, som Integrationsministeriets Brug for alle unge-indsats har gjort sig på området. Målet var, at mindst hver anden lektiecafé skulle føres videre af biblioteket eller skolen. Slutevalueringen viser, at så mange som tre ud af fire lektiecaféer fortsætter efter det første år.

På baggrund af de positive erfaringer fra det tværministerielle lektiecafé-tiltag, har Kulturministeriet og Integrationsministeriet indgået en ny og udbygget samarbejdsaftale for perioden 2010-2012. Her vil de to de ministerier sætte fokus på integrationsindsatsen på biblioteker, som er placeret i nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Integrationsministeriet, Brug for alle unge, konsulent Inaam Illahi Sahibzada, tlf.: 22 98 08 04, iis@inm.dk.

Kulturministeriet, Bibliotek og Medier, bibliotekskonsulent Ann Poulsen, tlf.: 33 73 33 53, apo@bs.dk. Her kan evalueringsrapporten rekvireres.

Fakta om 'Projekt 100 lektiecaféer'  
Kulturministeriet og Integrationsministeriet indgik i efteråret 2006 en samarbejdsaftale med det formål at styrke bibliotekernes arbejde med integration.

Det første resultat af aftalen var en støtteordning, kaldet 'Lektiehjælpspuljen', hvor folkebiblioteker og skolebiblioteker kunne søge Styrelsen for Bibliotek og Medier om økonomisk tilskud til at oprette og drive lektiecaféer for tosprogede og andre interesserede børn.

'Projekt 100 lektiecaféer' blev oprettet, og det primære mål var at få etableret 100 lektiecaféer. I slutningen af 2009 blev projektet afsluttet, og resultatet var 130 lektiecaféer.

Gennem de tre år er den daglige projektledelse blevet varetaget af Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration, under en styregruppe bestående af repræsentanter fra Integrationsministeriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Statsbiblioteket. Integrationsministeriets Brug for alle unge-indsats har støttet projektet med viden og erfaringer om etablering af lektiehjælp for etniske minoritetsunge.

130 lektiecaféer
Lektiehjælpspuljen har givet støtte til 130 lektiecaféer. 72 på folkebiblioteker, 58 på skolebiblioteker. De fleste steder er lektiehjælperne frivillige, og mange lektiecaféer samarbejder med en frivilligorganisation, blandt andre Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. De fleste brugere har en anden etnisk baggrund end dansk, men alle er velkomne.

35 videreudviklinger
Lektiehjælpspuljen har givet støtte til 35 videreudviklinger af lektiecaféer.

Eksempler på videreudviklinger:

Læringscentre/lektiecafé for voksne. For eksempel Sundby Bibliotek (København), Solvang Bibliotek (København), Herning Bibliotek.

Forældreundervisning: kurser, hvor forældre undervises i at hjælpe deres børn med lektierne. For eksempel bibliotekerne i Vollsmose (Odense) og Viby (Århus)

Sprogcafé for de mindste. For eksempel Horsens Bibliotek.

Mere end 70 pct. af lektiecaféerne sat i drift
71,2 pct. af de lektiecaféer, der har modtaget støtte fra Lektiehjælpspuljen, er videreført i drift af biblioteket eller skolen. Projektets mål var at mindst 50 pct. skulle videreføres i drift.

Over 30.000 besøg i lektiecaféerne
Der er registreret i alt 30.037 antal besøg i lektiecaféerne – og disse tal er endda ikke udtømmende, for en lektiecafé skal kun indberette tal i det ene år, hvor bevillingen gælder.

Det siger børnene

"Det er dejligt at få lektiehjælp, for man får lavet sine lektier, og når man så kommer i skole, så har man slet ikke dårlig samvittighed. Og man forstår bedre lektierne end at sidde alene derhjemme. Min mor, hun har lidt svært ved det, så det er rart, at der er nogen der kan hjælpe." (Pige 14 år, tyrkisk baggrund)

"Man får bedre karakterer, når de hjælper en. Det er godt. Man bliver bedre til at dividere, gange, plus, dansk, historie og sådan noget." (Dreng 12 år, tyrkisk baggrund)

"Jeg plejer ikke at være så hurtig til at lave lektier, men her når jeg meget. Der er nogen, der hjælper mig med det, og jeg bliver bedre til natur-teknik, matematik, dansk og engelsk. Og jeg laver engelsk lige om lidt. Min lærer siger, at jeg er rigtig god, og at jeg bliver bedre." (Pige 10 år, irakisk baggrund)

"Når man er derhjemme, er det ikke ret fedt at sidde ved sit skrivebord en time helt alene uden at snakke med nogen. Her er der flere børn at snakke med, mens man laver sine lektier. Man får hjælp, hvis man ikke kan finde ud af det, og det er godt at være her." (Dreng 13 år, srilankansk baggrund).

Senest opdateret: 26-01-2010
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration