Til forsiden

Nyhed

30.10.2008

Fastholdelseskaravane vil hjælpe tosprogede gennem erhvervsuddannelsen

Når en ung med etnisk minoritetsbaggrund begynder på en erhvervsuddannelse, er risikoen for, at han aldrig fuldfører uddannelsen markant højere end for hans danske kammerater. Derfor sætter Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet nu en Fastholdelseskaravane i gang.

Fastholdelseskaravanen er et nyt initiativ rettet mod unge med anden etnisk baggrund end dansk, der har svært ved at komme i gang med og gennemføre en erhvervsuddannelse. De kommende fire år vil karavanen, som består af ni konsulenter fra de to ministerier, turnere rundt på danske erhvervsskoler for at hjælpe skolerne i gang med at arbejde strategisk og målrettet med at nedbringe frafaldet blandt etniske minoritetsunge på erhvervsuddannelserne.

"Det er vigtigt, at vi kaster så mange kræfter som muligt ind i arbejdet med at fastholde de unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Det skylder vi de unge, som ellers er i fare for at ende uden uddannelse og job. Vi tror på, at det vil gøre en forskel, at komme helt ind på skolerne og samarbejde med elever, forældre, lærere og ledelser om, hvad vi kan gøre for at hjælpe den enkelte elev igennem uddannelsen", siger Preben Holm, som er projektleder for Fastholdelseskaravanen.

Udfordringen er stor, for 6 ud af 10 unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører ikke den erhvervsuddannelse, de begynder på. Derfor skal karavanen arbejde med at ruste skolerne til at motivere de unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Mange initiativer på vej

Fastholdelseskaravanen er en del af Brug for alle unge-indsatsen og bygger videre på tidligere erfaringer fra Task Force-enheden, som blev iværksat som et fælles initiativ af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet i 2006. Nogle af de ideer, som karavanen vil arbejde med er:

  • Etablering af fastholdelseskoordinatorer på udvalgte skoler
  • Etablering af forældresamarbejde og aktiv forældreinddragelse
  • Etablering af lokale rollemodelkorps
  • Udvikling af undervisernes kompetencer og nye pædagogiske metoder og værktøjer
  • Udvikling af nye attraktive læringsmiljøer for effektiv lektiehjælp
  • Lokale netværk mellem blandt andet grundskole, produktionsskole, erhvervsskole og Ungdommens uddannelsesvejledning

Over de kommende fire år vil Fastholdelseskaravanen indgå samarbejde med mindst 24 erhvervsskoler, hvor der vil blive gjort en særlig indsats for at øge fastholdelsen af de unge. I 2008 har Fastholdelseskaravanen indgået samarbejde med fem erhvervsskoler i henholdsvis Aalborg, Herning, Odense, Hillerød og Køge.

Karavanen starter i Køge

For at gøre erhvervsskolerne opmærksomme på karavanen, markeres starten på den landsdækkende turné med en opstartskonference på Køge Handelsskole den 3. november. Konferencen, der åbnes af integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, vil blandt andet byde på oplæg, debatskabende teater og paneldebat om fastholdelse med blandt andre integrationskonsulent Manu Sareen, pædagogisk konsulent René Kristensen, centerchef for UU-København, Leif Erik Pedersen og formand for Danske Erhvervsskoler, Ingo Østerskov.

Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har modtaget 71 millioner kroner fra Den Europæiske Socialfond og fra satspuljemidler til projektet Fastholdelseskaravanen.

Læs mere om Fastholdelseskaravanen på www.brugforalleunge.dk

Yderligere oplysninger:

  • Projektleder Preben Holm, Integrationsministeriet på 4117 75 36
  • Konsulent Tina Høeg, Integrationsministeriet på 4162 3630.

Program for Fastholdelseskaravanens opstartskonference i Køge

Senest opdateret: 30-10-2008
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration