Til forsiden

Søg i nyheder og pressemeddelelser

På denne side kan du søge i nyheder og pressemeddelelser på nyidanmark.dk.

Bemærk, at du kan søge specifikt efter blanketter, publikationer, lovstof eller statistiske udgivelser/oplysninger under de tilhørende menuer i topnavigationen. 

Vælg emne og type for at indsnævre din søgning.


Søg i nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du vælge at afgrænse din søgning, inden du trykker på søgeknappen:

Vælg myndighed
Vælg emne
Vælg dato
DatoSorter TitelSorter EmneSorter Beskrivelse MyndighedSorter
21.06.2017 Udlændingestyrelsen reducerer antallet af børnecentre Asyl Antallet af uledsagede mindreårige asylsøgere på børnecentrene er faldet væsentligt i de seneste måneder. Udlændingestyrelsen lukker derfor to asylcentre til uledsagede mindreårige asylansøgere. Udlændingestyrelsen
15.06.2017 Hjælp Udlændingestyrelsen til at kommunikere bedre Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen ønsker at gøre sin kommunikation lettere at forstå for sine brugere. Vi leder derfor efter personer, som har tid og lyst til at deltage i en test af et par tekster fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen
15.06.2017 National sanktionsliste udvidet Religiøse forkyndere Udlændingestyrelsen
07.06.2017 SIRI gør det obligatorisk at bruge online ansøgningsskemaer ved visse typer af ansøgninger Blanket Fra 1. juli 2017 bliver det obligatorisk at benytte online ansøgningsskemaer, når der indgives ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det bliver samtidig obligatorisk at benytte et online ansøgningsskema, når der søges om nyt opholdskort. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
07.06.2017 Nye krav til løn efter beløbsordningen fra 1. juli Arbejdsophold Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget et lovforslag om ændring af beløbsordningen. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
07.06.2017 Udlændingestyrelsen fastsætter regionskvoter for 2018 Asyl Udlændingestyrelsen
30.05.2017 Udlændingestyrelsen styrker tilsynet med asylcentrene Asyl Med flere tilsyn, skarpere prioritering og nye metoder vil Udlændingestyrelsen gå mere systematisk til værks og samtidig gå tættere på kvaliteten af de ydelser, der bliver leveret på asylcentrene. Udlændingestyrelsen
24.05.2017 Særlig overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring Familiesammenføring Den 25. maj 2017 træder nye regler i kraft for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere. I den forbindelse kan en særlig overgangsordning være relevant for udlændinge, der har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet. Udlændingestyrelsen
24.05.2017 Ny opholdsordning for medfølgende familiemedlemmer til udlandsdanskere Arbejdsophold Folketinget vedtog den 18.maj 2017 et lovforslag, der giver medfølgende familiemedlemmer til hjemvendende udlandsdanskere med bestemte beskæftigelsesmæssige kvalifikationer mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark. De nye regler træder i kraft den 25.maj 2017. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
17.05.2017 Udlændingestyrelsen lukker asylberedskab i Næstved (opdateret) Asyl Asylfaciliteterne i beredskabscenteret i Næstved lukker inden udgangen af juni. Baggrunden er et fortsat lavt antal asylansøgere, der indrejser, ligesom antallet af indkvarterede asylansøgere falder løbende. Udlændingestyrelsen
15.05.2017 Nye regler om permanent opholdstilladelse Permanent ophold Den 15. maj 2017 træder nye regler om permanent opholdstilladelse i kraft. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med den 15. marts 2017 eller senere. Udlændingestyrelsen
05.05.2017 Fejl på telefonlinjerne til SIRI Kontakt I Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplever vi i øjeblikket væsentlige problemer med vores telefonisystem. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
03.05.2017 Ændrede telefonlinjer i SIRI pr. 3. maj 2017 Kontakt Den 3. maj 2017 ændrer Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på telefonlinjerne til vores callcenter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
02.05.2017 Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – en ny national sanktionsliste Religiøse forkyndere Udlændingestyrelsen har offentliggjort en liste over et antal udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse i Danmark og andre Schengen-lande. Udlændingestyrelsen
28.04.2017 Landstallet for 2018 Asyl Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2018 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
18.04.2017 Ændring af landstallet for 2017 Asyl Udlændingestyrelsen har i dag meddelt kommunerne, at styrelsen har ændret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2017 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
31.03.2017 Nye krav til religiøse forkyndere (opdateret) Religiøse forkyndere Den 1. april 2017 ændres betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne. Udlændingestyrelsen
22.03.2017 SIRI overholder ikke alle servicemål for tiden Arbejdsophold Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan oplyse, at vi på tre hovedsagsområder ikke overholder de udmeldte servicemål for tiden. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
21.03.2017 Tre nye rapporter om hhv. uledsagede mindreårige, LGBT-personer og dobbeltstraf i Marokko Andet Udlændingestyrelsen offentliggør i dag tre nye rapporter: Udlændingestyrelsen
15.03.2017 Lovforslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse Permanent ophold Udlændinge- og integrationsministeren har i dag fremsat lovforslag i Folketinget om ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse. Udlændingestyrelsen