Til forsiden

Advokatforum

Advokatforum består af advokater, som beskæftiger sig med udlændingeområdet i Danmark.

Formålet med Advokatforum

Formålet med Advokatforum er at skabe et åbent dialog- og informationsforum, hvor deltagerne kan drøfte aktuelle emner i relation til udlændingeområdet, informere hinanden om nye tiltag og gøre hinanden opmærksom på særlige forhold eller problemer. Advokatforum skal være med til at sikre den bedst mulige kontakt mellem Udlændingestyrelsen og advokaterne.

Møder i Advokatforum

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven eller ny domspraksis der har betydning for advokaternes arbejde. Samtidig modtager vi værdifuld information fra medlemmerne om deres syn på vores administration af udlændingeområdet. Advokatforum holder møde ca. seks gange om året, der afholdes typisk fire møder i København og to møder i Århus.

Forud for møderne kan deltagerne stille spørgsmål til Udlændingestyrelsen, og møderne bliver tilrettelagt, så relevante medarbejdere vil være til stede for at fortælle om de emner, som har særlig interesse for de fremmødte.

Hvem sidder i Advokatforum?

Formanden for Advokatforum er Udlændingestyrelsens direktør, der bistås af repræsentanter fra Udlændingestyrelsens forskellige fagkontorer.

Vil du være medlem?

Advokatforum er åbent for deltagelse af advokater, der beskæftiger sig med udlændingeområdet.

Hvis du er interesseret i at deltage i Advokatforums møder eller i øvrigt ønsker at henvende dig til Advokatforum, kan du skrive til Udlændingestyrelsen på adressen: advokatforum@us.dk, mærket Advokatforum.Senest opdateret: 12-09-2013
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen