Til forsiden

Det Regionale Netværk

Det Regionale Netværk er et landsdækkende netværk for formidlere af reglerne på udlændingeområdet, hvor Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) løbende tager rundt i Danmark for at orientere om ny lovgivning mv.

I netværket orienterer Udlændingestyrelsen og SIRI om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven, nye servicetiltag eller lignende.

Formål

De overordnede formål med Det Regionale Netværk er,

  • at formidlere af reglerne på udlændingeområdet i hele landet løbende kan modtage relevant information om bl.a. ny lovgivning direkte fra Udlændingestyrelsen og SIRI,
  • at formidlere af reglerne på udlændingeområdet i hele landet kan stille spørgsmål og give feedback direkte til Udlændingestyrelsen og SIRI.  

Hvem deltager?

Det Regionale Netværk er rettet mod alle, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Det er fx kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, asylcenterpersonale, frivillige mv. Netværket kan også være relevant for repræsentanter for indvandrerforeninger m.fl.  

Vil du være med? 

For at vi kan få et overblik over deltagerantal, er det nødvendigt, at man tilmelder sig det givne møde. Tilmeld dig på adressen regionalenetvaerk@us.dk.  

Har du forslag til emner?

Udlændingestyrelsen vil meget gerne have idéer til emner, som deltagerne ønsker belyst ved møderne i 2017. Så skriv til os på adressen regionalenetvaerk@us.dk.

Møder i første halvdel af 2017

I foråret 2017 har Udlændingestyrelsen bl.a. orienteret om ny lovgivning vedrørende permanent ophold og religiøse forkyndere samt vores nye mål for sagsbehandlingstiden. SIRI har orienteret om den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) og forebyggelse af radikalisering.  

Aarhus: Onsdag den 24. maj kl. 13-16
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C  

Odense: Tirsdag den 13. juni kl. 13-16
Vollsmose Kulturhus
Vollsmose Allé 14
5240 Odense NØ      

København: Tirsdag den 20. juni kl. 13-16
Panum, Victor Haderup auditoriet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nørre Alle 41
2200 København N.

Aalborg: Onsdag den 21. juni kl. 13-16
Aalborg Bibliotekerne, Medborgerhuset
Rendsburggade 2
9000 Aalborg   

Møder i anden halvdel af 2017

I efteråret 2017 planlægges møder i København, Esbjerg og Næstved. Nærmere information om dato og sted følger.Senest opdateret: 11-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen