Til forsiden

Offentlige ydelser til ægtefællesammenførte

Kommunerne har pligt til at indberette udbetaling af offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til en ægtefællesammenført eller reference i sager, hvor der er stillet forsørgelseskrav.

I ægtefællesammenføringssager, hvor Udlændingestyrelsen har stillet forsørgelseskrav, har bopælskommunen pligt til at indberette til Udlændingestyrelsen, hvis den ægtefællesammenførte eller den herboende reference modtager offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. udlændingelovens § 9, stk. 26.

Kommunen skal således orientere Udlændingestyrelsen, hvis en ansøgning om offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven imødekommes. Modtagelse af offentlige ydelser kan medføre, at den ægtefællesammenførtes opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget.

Oplysninger om, hvorvidt der er stillet forsørgelseskrav, eller om kravet er fraveget, kan findes via Udlændinge Informations Portalen (UIP).

Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vil vejlede om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse/nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Kommunen skal anvende dette indberetningsskema til brug for indberetningen.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Borgerservice på
tlf. 35 30 88 88. Du kan se Udlændingestyrelsens åbningstider her.

Senest opdateret: 16-02-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen