Til forsiden

Offentlige ydelser til arbejdstager eller ægtefælle

Kommunerne har pligt til at indberette udbetaling af offentlig hjælp til forsørgelse til udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familiemedlemmer.

Bopælskommunen skal underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udlændinge, der har opholdstilladelse som arbejdstager eller som medfølgende familie til en arbejdstager, og som modtager offentlig hjælp til forsørgelse, jf. Udlændingelovens § 44 e, stk. 2.

Kommunen skal således orientere Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en ansøgning om offentlige ydelser imødekommes. Indberetningerne skal sikre, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration får kendskab til udenlandske arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der ikke er selvforsørgende, og hvor opholdstilladelsen derfor vil kunne inddrages, jf. Udlændingelovens § 9 a, stk. 3.

Det forudsættes, at kommunen i relevante sager i medfør af de almindelige forvaltningsretlige regler vil vejlede om de mulige opholdsretlige konsekvenser (inddragelse af opholdstilladelse) af en ansøgning om offentlig hjælp til forsørgelse fra en udlænding, der har opholdstilladelse som arbejdstager eller medfølgende familie til en arbejdstager.

Indberetningsskema vedr. arbejdstager eller ægtefælle
> Indberetningsskema (Word) (nyt vindue) 

Senest opdateret: 06-11-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration