Til forsiden

Mistanke om pro forma-ægteskab

Kommunerne har pligt til at indberette evt. mistanke om pro forma-ægteskab.

Det er opholdskommunens forpligtelse at indberette mistanke om pro forma-ægteskaber til Udlændingestyrelsen, hvis der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med et ægteskab er at opnå en opholdstilladelse i Danmark, jf. ægteskabslovens § 22 a.

Formålet med indberetningen er at lade oplysningerne indgå i behandlingen af en eventuel senere familiesammenføringssag.

Kommunen skal sondre mellem på den ene side egentlige tvangsægteskaber og på den anden side pro forma-ægteskaber og arrangerede ægteskaber, der ikke er præget af tvang, dvs. vold, trusler og andre former for utilbørlig pres.

Der kan være grund til at foretage indberetning, hvis parterne fx ikke kan tale samme sprog, eller hvis den, der foretager vielsen, får indtryk af, at parterne ikke har set hinanden før.

Indberetning af mistanke om indgåelse af et pro forma-ægteskab giver ikke grundlag for at udsætte vielsen. Der er ikke hjemmel til at afslå at gennemføre pro forma-ægteskaber eller arrangerede ægteskaber.

Kommunen skal anvende indberetningsskema IB4 til brug for indberetningen.

Senest opdateret: 30-11-2012
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen