Til forsiden

Mistanke om genopdragelsesrejse

Kommunerne har pligt til at indberette en evt. mistanke om, at et barn sendes på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold.

En genopdragelsesrejse betyder, at et barn på baggrund af forældrenes egen frivillige beslutning sendes tilbage til forældrenes hjemland eller et andet land for, at barnet kan blive opdraget dér og præges af dette lands værdier og normer.

Det er bopælskommunens forpligtelse at underrette Udlændingestyrelsen om sager, hvor der er kendskab til eller begrundet mistanke om, at et barn har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ betydning for barnets skolegang og integration, jf. udlændingelovens § 44 c.

Indberetning til Udlændingestyrelsen vil normalt forudsætte, at barnet har været ude af landet i en periode på mere end 3 sammenhængende måneder og som følge heraf ikke har deltaget i skolegang eller andre aktiviteter, som ville være en naturlig del af barnets integration i Danmark.

Indberetningen vil give Udlændingestyrelsen anledning til at overveje brugen af udlændingelovens regler om bortfald af opholdstilladelse. Indberetningspligten omfatter derfor ikke udlandsophold af kortere varighed, medmindre barnet samtidig har opgivet sin bopæl i Danmark. Et længerevarende udlandsophold vil kunne have karakter af en genopdragelsesrejse eller have negativ betydning for børnenes skolegang og integration i Danmark, hvis formålet med opholdet er at vanskeliggøre eller modvirke barnets integration her i landet gennem social, kulturel eller religiøs genopdragelse.

Kommunen skal anvende dette indberetningsskema til brug for indberetningen.

Senest opdateret: 16-02-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen