Til forsiden

Vedvarende hjælp til forsørgelse

Kommunerne har pligt til at indberette vedvarende hjælp til forsørgelse til udlændinge.

Læs vejledning til kommunerne på Retsinformation.dk

Det er bopælskommunens forpligtelse at indberette udlændinge til Udlændingestyrelsen, hvis de modtager hjælp til forsørgelse og denne hjælp anses for vedvarende, dvs. hvis den er ydet i mere end et halvt år eller må påregnes at ville vare i mere end et halvt år.

Udlændingestyrelsen kan efter Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) § 3, stk. 4, hjemsende udlændinge af forsørgelsesmæssige grunde uanset, at de har lovligt ophold i Danmark. Dette gælder dog ikke EU-statsborgere med opholdsbevis og deres familiemedlemmer samt udlændinge, der med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end de sidste 7 år.

Der vil således typisk være tale om personer, som uden tilladelse kan indrejse og opholde sig i Danmark. Læs mere om hvilke persongrupper, der ikke skal indberettes i Udlændingestyrelsens Nyhedsbrev til kommunerne og KL, december 2008.

Kommunen skal anvende dette indberetningsskema til brug for indberetningen.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Borgerservice på
tlf. 35 30 88 88.

Senest opdateret: 16-02-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen