Til forsiden

Invitationer til visumbesøg

Der findes flere typer af invitationer, som du som vært kan bruge, når du skal invitere en visumpligtig udlænding på besøg i Danmark.

Hvilken type, du skal bruge, afhænger af, om du som vært er:

 • En forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv.
 • En ikke-forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv., som inviterer til besøg, herunder også kulturelle, videnskabelige og sportslige besøg
 • En privatperson, som inviterer til familie- eller vennebesøg

Nedenfor kan du se fremgangsmåden for hver af invitationstyperne.

Vær opmærksom på, at du kun kan bruge online-invitationsblanketter, hvis ansøgeren skal indgive sin ansøgning på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i udlandet. Hvis ansøgeren skal indgive sin ansøgning på et andet lands ambassade, der repræsenterer Danmark i udlandet, fx en norsk eller en svensk ambassade, kan online-invitationsblanketter kun bruges i mindre omfang. Læs mere nedenfor under hver invitationstype.

Hvis du har brugt en online-invitationsblanket, har du mulighed for at følge visumsagen online på Min Side. Her kan du logge på med det NemID, du brugte til at udfylde online-invitationsblanketten med. Du vil her kunne se, om ansøger har været på ambassaden/konsulatet for at indgive sin ansøgning, og om visumsagen er blevet sendt til Danmark til behandling i Udlændingestyrelsen. Du vil også kunne se, om der er truffet en afgørelse i visumsagen.

Læs nederst på denne side om rettigheder og tilsyn med hensyn til databeskyttelse.

Forhåndsgodkendte virksomheder/organisationer mv.

Som forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv. skal du bruge en online-invitationsblanket, når du skal invitere en visumpligtig udlænding på besøg i Danmark.

> Start invitation til ansøgning om visum fra forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv.

Bemærk: Forhåndsgodkendelsesordningen kan kun bruges, hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation i udlandet.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan benytte denne blanket, hvis din virksomhed allerede er forhåndsgodkendt. Læs mere om forhåndsgodkendelse af virksomhed.

Sådan gør du:

 1. Log på med din NemID medarbejdersignatur
 2. Indtast visumansøgerens fulde navn, fødselsdato, nationalitet, pasnummer og evt. mailadresse
 3. Indtast oplysninger om, hvor visumansøgeren skal bo under opholdet i Danmark, og hvem der afholder udgiften til opholdet
 4. Indtast navn og adresse på den virksomhed/organisation mv., visumansøgeren repræsenterer
 5. Indtast oplysninger om karakteren af forretnings- samarbejdsforholdet
 6. Indsend invitation elektronisk

Når du har indsendt invitationen

Når du har indsendt invitationen, vil du automatisk modtage en kvitterings-e-mail med et invitations-id.

Dette invitations-id skal du give videre til visumansøgeren, som skal medbringe det, når han eller hun henvender sig på den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), hvor ansøgningen om visum skal indgives. Ved hjælp af nummeret vil repræsentationen kunne matche visumansøgningen med din invitation.

Hvordan behandles sagen?

Visumansøgningen vil normalt kunne behandles i løbet af få dage uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Hvis repræsentationen vurderer, at  betingelserne for at give visum ikke er opfyldt, kan repræsentationen give afslag på visum. Repræsentationen kan også sende ansøgningen til Udlændingestyrelsen, som så behandler den. Det kan blandt andet være i tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen har bedre mulighed for at undersøge sagen. Når sagen bliver forelagt, vil den blive behandlet efter almindelig praksis for forretningsbesøgende. Læs om betingelserne for visum til forretningsbesøg.

Ikke-forhåndsgodkendte virksomheder/organisationer mv.

Hvis din virksomhed/organisation mv. ikke er forhåndsgodkendt, kan du bruge enten en online-invitationsblanket eller en papirblanket til at indsende en invitation af en visumpligtig udlænding.

Se oversigt over invitationsblanketter.

Hvis du bruger papirblanketten, kan du udfylde den i hånden med blokbogstaver eller på din computer, printe den ud og derefter sende den til den person, du gerne vil invitere. Husk, at der skal udfyldes en blanket for hver person, du gerne vil invitere. Ansøger skal derefter medbringe invitationen på den repræsentation, hvor han/hun skal indgive sin ansøgning.

Hvis du bruger online-blanketten, har du mulighed for at tilføje flere personer i den samme blanket. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du skal gøre, hvis du vil bruge online-blanketten.

Online-blanketten kræver NemID

Du skal logge ind og signere online-invitationen med en NemID
medarbejdersignatur eller NemID. På Virk.dk kan du læse om, hvordan du bestiller, installerer og bruger en NemID medarbejdersignatur. Læs om NemID medarbejdersignatur på nemid.nu/erhverv

På nemid.nu/privat kan du læse om, hvordan du bestiller, aktiverer og bruger NemID. Læs mere om NemID.

Sådan gør du:

 1. Log på med NemID medarbejdersignatur eller NemID
 2. Start invitationen
 3. Indtast information om værtsfirmaet
 4. Indtast information om værtsfirmaets kontaktperson – dig, der inviterer
 5. Indtast information om besøget
 6. Indtast og vedhæft eventuel yderligere information om besøget
 7. Indtast information om visumansøger – personen, der skal have visum
 8. Signér invitationen med NemID medarbejdersignatur eller NemID
 9. Videregiv invitations-id til visumansøger

Brug af invitations-id

Når du har 'signeret' invitationen, vil du automatisk få oplyst et invitations-id. Hvis du har anvendt en NemID medarbejdersignatur, vil du også få en mail, hvor invitations-id'et fremgår. Hvis den visumpligtige udlænding (visumansøgeren) indgiver sin visumansøgning på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), skal du videregive invitations-id'et til visumansøgeren. Han/hun kan herefter gå på repræsentationen og indgive sin visumansøgning. På repræsentationen skal ansøgeren oplyse invitations-id'et. Visumansøgningen vil derefter automatisk blive koblet sammen med din invitation, inden repræsentationen går i gang med at behandle visumsagen.

Hvis ansøgeren indgiver sin visumansøgning på en repræsentation, som ikke er dansk, men som repræsenterer Danmark i det land, hvor ansøger bor, kan invitations-id'et ikke anvendes. Det skyldes, at repræsentationen ikke har adgang til online-invitationen. Du skal i stedet sende en kopi af den udfyldte invitation til ansøgeren. Udlændingestyrelsen anbefaler, at du underskriver invitationen i hånden, inden du sender den til ansøgeren. Ansøgeren skal medbringe invitationen på repræsentationen. Du kan åbne en kopi af invitationen via Min Side, når du har udfyldt og indsendt invitationen.

Du skal være opmærksom på, at online-invitationen kun er gyldig i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du har indsendt invitationen.

Privatbesøg

Hvis du vil invitere en ven eller et familiemedlem på et visumbesøg, kan du bruge enten en online-invitationsblanket eller en papirblanket for at lave en invitation.

Se oversigt over invitationsblanketter.

Hvis du bruger papirblanketten, kan du udfylde den i hånden med blokbogstaver eller på din computer, printe den ud og derefter sende den til den person du gerne vil invitere. Husk, at der skal udfyldes en blanket for hver person, du gerne vil invitere. Ansøger skal derefter medbringe invitationen på den ambassade, hvor han/hun skal indgive sin ansøgning.

Hvis du bruger online-blanketten, har du mulighed for at tilføje flere personer i den samme blanket. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du skal gøre, hvis du vil bruge onlineblanketten.

Onlineblanketten kræver NemID

Du skal logge ind og signere invitationen med NemID. På nemid.nu kan du læse om, hvordan du bestiller, aktiverer og bruger NemID. Læs mere om NemID.

Sådan gør du:

 1. Log på med NemID
 2. Start invitationen
 3. Indtast information om værten – dig, der inviterer
 4. Indtast information om visumansøger – personen, der skal have visum
 5. Indtast information om besøget
 6. Indtast og vedhæft eventuel yderligere information om besøget
 7. Signér invitationen med NemID
 8. Videregiv invitations-id til visumansøger

Brug af invitations-id

Når du har 'signeret' invitationen, vil du automatisk få oplyst et invitations-id. Hvis den visumpligtige udlænding (visumansøger) indgiver sin visumansøgning på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), skal du videregive invitations-id'et til visumansøger. Ansøger kan herefter gå på repræsentationen og indgive sin visumansøgning. På repræsentationen skal ansøger oplyse invitations-id'et. Visumansøgningen vil derefter automatisk blive koblet sammen med din invitation, inden repræsentationen går i gang med at behandle visumsagen.

Hvis ansøger indgiver sin visumansøgning på en repræsentation, som ikke er dansk, men som repræsenterer Danmark i det land, hvor ansøger bor, kan invitations-id'et ikke anvendes, fordi repræsentationen ikke har adgang til online-invitationen. Du skal i stedet sende en kopi af den udfyldte invitation til ansøger. Udlændingestyrelsen anbefaler, at du underskriver invitationen i hånden, inden du sender den til ansøger. Ansøger skal medbringe invitationen på repræsentationen. Du kan åbne en kopi af invitationen via Min Side, når du har udfyldt og indsendt invitationen.

Du skal være opmærksom på, at invitationen kun er gyldig i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du har indsendt invitationen.

Rettigheder og tilsyn med hensyn til databeskyttelse

Personlige oplysninger om værten, der anføres på invitationsblanketten, meddeles de relevante myndigheder i medlemsstaterne og behandles af disse med henblik på afgørelsen vedrørende visumansøgningen.

Oplysningerne vil blive indlæst og lagret i visuminformationssystemet VIS i højst 5 år. Her vil de være tilgængelige for de visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der udfører visumkontrol ved de ydre grænser og i medlemsstaterne, og for medlemsstaternes indvandrings- og asylmyndigheder. Oplysningerne gemmes for at myndighederne kan kontrollere, om betingelserne for lovlig indrejse, lovligt ophold og lovlig bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt. Oplysningerne kan også bruges til at identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder disse betingelser, behandle en asylansøgning og beslutte, hvem der har ansvaret for en sådan behandling.

Under visse omstændigheder vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

Den myndighed i Danmark, der er ansvarlig for behandling af oplysningerne, er: Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Danmark.

Værten har ret til at få meddelelse om de oplysninger, der er registreret vedrørende værten i VIS, og om, hvilken medlemsstat der har oversendt oplysningerne. Værten kan kræve, at oplysninger om værten, der er ukorrekte, bliver rettet, og at oplysninger om værten, der er ulovligt behandlet, slettes.

Værten har ret til at få indsigt i sine personoplysninger og få dem rettet eller slettet. Den myndighed, der behandler visumansøgningen, oplyser værten efter dennes udtrykkelige anmodning om, hvordan værten kan udøve sin ret til at få indsigt i værtens personoplysninger og få dem rettet eller slettet. Der oplyses også om de relevante retsmidler ifølge det pågældende lands nationale lovgivning.

Danmarks nationale tilsynsmyndighed behandler klager om beskyttelses af personoplysninger: (Datatilsynet, Borgergade 28, 5,1300 København K, Danmark, e-mail: dt@datatilsynet.dk).Senest opdateret: 29-04-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen