Til forsiden

Færøerne og Grønland

Hvis man som udlænding ønsker at besøge Færøerne og Grønland for en kort periode (op til 90 dage), skal man have et visum, der gælder for Færøerne og/eller Grønland, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land.

Et visum til Danmark og et Schengenvisum giver ikke adgang til indrejse på Færøerne og i Grønland. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er medlem af EU og heller ikke er med i Schengen-samarbejdet på visumområdet.

Visumpligtige udlændinge vil i de fleste tilfælde også skulle have et Schengenvisum for at kunne rejse til Færøerne og Grønland, da rejsen ofte går via et Schengenland, fx Danmark.

Statsborgere fra visumfri lande behøver ikke visum.

Se listen over visumpligtige lande. Her nævnes også de visumfrie lande.

Statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse, opholde sig og arbejde på Færøerne og i Grønland.

Betingelser og ansøgning

Betingelserne for at få visum til Færøerne og Grønland er med enkelte undtagelser de samme, som for visum til Danmark. Ansøgning om visum til Færøerne og Grønland indgives på samme måde som ved ansøgning om visum til Danmark. Der skal kun udfyldes ét ansøgningsskema, uanset om man også søger om et Schengenvisum i forbindelse med rejsen til Færøerne og Grønland.

Læs mere om ansøgning om visum

Visum til Færøerne og Grønland gives af de danske visumudstedende repræsentationer i udlandet og af Udlændingestyrelsen.

Vigtige undtagelser fra de almindelige visumregler og indrejseregler

  • Et visum til Danmark og et Schengenvisum giver ikke adgang til indrejse på Færøerne og i Grønland
  • Opholdstilladelser, opholdskort og D-visa udstedt af andre EU- eller Schengenlande og opholdstilladelser, opholdskort og D-visa gældende for Danmark giver ikke adgang til visumfri indrejse på Færøerne og Grønland
  • Et ID-kort udstedt af et EU- eller Schengenland, som er gyldigt for indrejse i Danmark, gælder ikke for Grønland. Der skal derfor medbringes pas
  • Skal visummet kun gælde for Færøerne eller Grønland, er der ikke krav om rejsesygeforsikring.

Visumpligtige udlændinge med opholdstilladelse i Danmark

Visumpligtige udlændinge med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af asyl, familiesammenføring mv. og udlændinge med permanent opholdstilladelse, som vil besøge Færøerne og Grønland, skal henvende sig til Udlændingestyrelsen eller til politiet og anmode om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland.

Visumpligtige udlændinge med tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde, studier, au pair mv., som vil besøge Færøerne og Grønland, skal henvende sig til Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller til politiet og anmode om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland.

Visumpligtige udlændinge, der er indrejst i Danmark fx på et visum eller en opholdstilladelse udstedt af et andet Schengenland

Visum til Færøerne og Grønland skal søges inden indrejsen til Danmark. Er dette undtagelsesvist ikke sket, kan der søges om et indrejsebrev til Færøerne eller Grønland ved henvendelse til Udlændingestyrelsen eller til politiet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formålet med rejsen, flybillet eller anden dokumentation for den planlagte rejse, ligesom ansøger skal forklare, hvorfor der ikke inden indrejsen i Danmark er søgt om visum til Færøerne eller Grønland.

Visumpligtige udlændinge med opholdstilladelse på Færøerne og Grønland

En visumpligtig person, der har opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland, og som ønsker at rejse til Danmark, skal have visum. I disse tilfælde er der ikke krav om rejsesygeforsikring.

Skal udlændingen rejse til et eller flere Schengenlande, skal man ligeledes have visum. I disse tilfælde stilles der krav om rejsesygeforsikring, undtagen for personer med flygtningestatus i Grønland. 

Ansøgning indgives til politiet på Færøerne eller i Grønland, som derefter sender ansøgningen til Udlændingestyrelsen.

Forlængelse

Visumophold på Færøerne eller i Grønland kan i visse tilfælde forlænges udover 90 dage. Det gælder fx for besøg hos ægtefælle, samlever, forlovede eller kæreste, børn forældre og søskende, samt ved alvorlig sygdom. Ansøgning om forlængelse af visum indgives til politiet på Færøerne eller i Grønland.Senest opdateret: 18-07-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen