Til forsiden

Vigtig information til filippinske au pairer og deres værtsfamilier

De filippinske myndigheder stiller i forbindelse med udrejse fra Filippinerne forskellige krav til filippinske statsborgere, der har fået opholdstilladelse i Danmark som au pair.

Det er vigtigt at understrege, at hverken den danske ambassade i Manila eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan hjælpe i de tilfælde, hvor en filippinsk statsborger ikke får lov til at udrejse – det er udelukkende et anliggende for de filippinske myndigheder. 

Der henvises til Det Filippinske Generalkonsulat i Danmark og Den Filippinske Ambassade i Oslo


Foretagelse af stikprøvekontroller i sager vedr. filippinske statsborgere, der søger om opholdstilladelse som au pair i Danmark

I en række sager beslutter Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at der skal gennemføres kontrol med bistand fra den danske ambassade i Manila.

Kontrollen omfatter de oplysninger, der er afgivet af ansøgeren i ansøgningsskemaet omkring ægteskabelig status og børn, idet det er et krav, at ansøgeren er ugift og ikke har børn.

Baggrunden for kontrollen er, at det i en række sager er konstateret, at der er afgivet urigtige oplysninger om ægteskabelig status og børn.

Kontrollen vil uomgængeligt medføre en forsinkelse af sagsbehandlingstiden i de sager, der udtages til kontrol. Styrelsen for International Rekruttering og Integration beklager de gener, det vil medføre. De berørte værtsfamilier vil blive orienteret direkte.Senest opdateret: 06-01-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration