Til forsiden

Borgere fra Tyrkiet (associeringsaftalen)

Alle udlændinge, der ønsker at indrejse i Danmark for at opholde sig og arbejde her i landet, skal indrejse lovligt efter de nationale regler herom og skal opnå opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom. Dette gælder også for tyrkiske statsborgere.

Økonomisk aktive tyrkiske statsborgere kan dog have særlige rettigheder til at fortsætte deres lovlige ophold i Danmark, selvom grundlaget for deres oprindelige opholds- og arbejdstilladelse ikke længere er til stede. Dette gælder også familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere, uanset familiemedlemmernes nationalitet.

De særlige rettigheder for tyrkiske statsborgere og deres familiemedlemmer til fortsat ophold i Danmark er fastlagt i aftalen af 12. september 1963 om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet (associeringsaftalen), tillægsprotokol af 23. november 1970 til aftalen samt Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980. Dertil kommer en række nyere domme fra EU-domstolen.

Formålet med associeringsaftalen er at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Tyrkiet og det nuværende EU samt gradvist at gennemføre arbejdskraftens fri bevægelighed mellem aftalens parter.

Nærmere vejledning om reglerne og betingelserne kan fås ved at kontakte Udlændingestyrelsen på tlf.: 35 36 66 00.

Senest opdateret: 19-05-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Justitsministeriet