Til forsiden

Søg i nyheder og pressemeddelelser

På denne side kan du søge i nyheder og pressemeddelelser på nyidanmark.dk.

Bemærk, at du kan søge specifikt efter blanketter, publikationer, lovstof eller statistiske udgivelser/oplysninger under de tilhørende menuer i topnavigationen. 

Vælg emne og type for at indsnævre din søgning.


Søg i nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du vælge at afgrænse din søgning, inden du trykker på søgeknappen:

Vælg myndighed
Vælg emne
Vælg dato
DatoSorter TitelSorter EmneSorter Beskrivelse MyndighedSorter
24.08.2016 Nyt domicil til Udlændingestyrelsen i centrum af Næstved Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen
15.07.2016 Mulighed for genoptagelse af sager om familiesammenføring til børn Familiesammenføring Udlændingestyrelsen orienterede i en nyhed den 3. juni 2016 om, at børn, der har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til integrationskravet, kan få deres sag genoptaget og vurderet på ny. Dette sker som følge af EU-Domstolens dom i Genc-sagen (C561/14). Udlændingestyrelsen
29.06.2016 Tal og fakta på udlændingeområdet for 2015 er udkommet Statistik ’Tal og fakta på udlændingeområdet 2015’ indeholder en række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet. Udlændingestyrelsen
28.06.2016 Ændringer i tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring Familiesammenføring Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 24. maj 2016 afsagt dom i sagen Biao vs. Danmark. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu fastlagt dommens rækkevidde i forhold til dansk ret. Udlændingestyrelsen
28.06.2016 Ændrede tider for telefoniske og personlige henvendelser i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Styrelsen for International Rekruttering og Integration Fra og med mandag den 11. juli 2016 er der nye telefontider i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Samtidig ændres åbningstiderne i styrelsens borgercenter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
17.06.2016 Justeret skøn for antallet af visiteringer i 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
17.06.2016 Justeret skøn for antallet af visiteringer i 2016 Andet Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
10.06.2016 Ændring af regler for familiesammenføring til børn trådt i kraft Familiesammenføring I dag, den 10. juni 2016, træder en ændring af reglerne for familiesammenføring til børn i kraft. Ændringen gælder for ansøgninger, som er indgivet fra og med den 31. maj 2016. Udlændingestyrelsen
10.06.2016 Lovforslag om ophævelse af greencard-ordningen er vedtaget Arbejdsophold Folketinget har den 2. juni 2016 vedtaget et lovforslag om ophævelse af greencard-ordningen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
03.06.2016 Ændret krav om mulighed for vellykket integration i sager om familiesammenføring til børn Udlændingestyrelsen EU-Domstolen afsagde den 12. april 2016 dom i sagen Genc (C-561/14). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu fastlagt dommens rækkevidde i forhold til dansk ret. Her beskrives betydningen for sager om familiesammenføring til børn i forhold til kravet om mulighed for vellykket integration. Udlændingestyrelsen
03.06.2016 Mød Udlændingestyrelsen den 9. juni 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen inviterer til informationsmøde i Ryesgade torsdag den 9. juni for at fortælle om asylområdet, herunder boligplacering af flygtninge, familiesammenføring og mulighederne for permanent ophold. Udlændingestyrelsen
02.06.2016 Lovforslag om ændring af beløbsordningen er vedtaget Arbejdsophold Folketinget har den 2. juni 2016 vedtaget et lovforslag om ændring af beløbsordningen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
31.05.2016 Orientering fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om lovforslag om ændring af beløbsordningen Arbejdsophold Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har den 1. april 2016 fremsat et lovforslag om ændring af beløbsordningen (lovforslag nr. L 168 af 1. april 2016). Styrelsen for International Rekruttering og Integration
31.05.2016 Orientering fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om lovforslag om ophævelse af greencardordningen Arbejdsophold Dansk Folkeparti har den 5. april 2016 fremsat et lovforslag om ophævelse af greencard-ordningen (lovforslag nr. L 169 af 5. april 2016). Styrelsen for International Rekruttering og Integration
30.05.2016 Udlændingestyrelsen oplyser unge udlændinge i folkeskolerne om permanent opholdstilladelse Permanent ophold I materiale sendt til landets folkeskoler orienterer Udlændingestyrelsen unge udlændinge om, hvordan deres valg efter folkeskolen kan påvirke deres mulighed for senere at få permanent opholdstilladelse på lempeligere vilkår. Udlændingestyrelsen
30.05.2016 Udlændingestyrelsen oplyser unge udlændinge i folkeskolerne om permanent opholdstilladelse Permanent ophold I materiale sendt til landets folkeskoler orienterer Udlændingestyrelsen unge udlændinge om, hvordan deres valg efter folkeskolen kan påvirke deres mulighed for senere at få permanent opholdstilladelse på lempeligere vilkår. Udlændingestyrelsen
19.05.2016 Mød Udlændingestyrelsen i Vejle den 24. maj 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen kommer til Vejle tirsdag den 24. maj 2016 for at fortælle om asylområdet, herunder boligplacering af flygtninge, familiesammenføring og mulighederne for permanent ophold. Udlændingestyrelsen
18.05.2016 UIBM meddeler: Nu kan der igen behandles visumansøgninger (opdateret) Andet De tekniske problemer i udlændingemyndighedernes centrale elektroniske visumsystem VIS er nu løst. Det betyder, at de danske repræsentationer i udlandet nu igen kan behandle alle typer af visumsager. Udlændingestyrelsen
02.05.2016 Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lukket fredag den 6. maj Andet Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) holder lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag Udlændingestyrelsen
28.04.2016 IT-problemer på visumområdet Visum De danske repræsentationer i udlandet og Udlændingestyrelsen kan aktuelt ikke behandle visumsager på grund af et nedbrud i det elektroniske visumsystem VIS hos Statens IT, som understøtter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets it-systemer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet