Til forsiden

Søg i nyheder og pressemeddelelser

På denne side kan du søge i nyheder og pressemeddelelser på nyidanmark.dk.

Bemærk, at du kan søge specifikt efter blanketter, publikationer, lovstof eller statistiske udgivelser/oplysninger under de tilhørende menuer i topnavigationen. 

Vælg emne og type for at indsnævre din søgning.


Søg i nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du vælge at afgrænse din søgning, inden du trykker på søgeknappen:

Vælg myndighed
Vælg emne
Vælg dato
DatoSorter TitelSorter EmneSorter Beskrivelse MyndighedSorter
15.08.2017 Ny fact finding-rapport om Syrien Asyl Udlændingestyrelsen offentliggør i dag en ny fact finding-rapport: SYRIA. Recruitment Practices in Government-controlled Areas and in Areas under Opposition Control, Involvement of Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria. Report based on interviews in Beirut, Lebanon and Amman, Jordan, 26 March to 5 April 2017 Udlændingestyrelsen
10.08.2017 Teknisk fejl skyld i manglende fremsendelse af breve fra SIRI Styrelsen for International Rekruttering og Integration På grund af en teknisk fejl har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ikke kunnet sende breve digitalt til e-boks og med fysisk post siden den 3. august 2017. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
09.08.2017 Annoncering vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere Andet Udlændingestyrelsen udsender hermed en udbudsbekendtgørelse om udbud af levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere pr. 1. november 2017. Udlændingestyrelsen
09.08.2017 Udlændingestyrelsen lukker fire asylcentre i regi af Røde Kors Asyl Udlændingestyrelsen
07.07.2017 Nye initiativer skal skabe øget tryghed i byerne Udvisning Som led i regeringens indsats på området, tager Udlændingestyrelsen nu en række konkrete initiativer for at imødegå problemer skabt af tilrejsende EU-borgere. Udlændingestyrelsen
04.07.2017 Kommunekvoter for 2017 er fastsat Asyl Udlændingestyrelsen
03.07.2017 Hjælp Udlændingestyrelsen til at kommunikere bedre Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen ønsker at gøre sin kommunikation lettere at forstå for sine brugere. Vi leder derfor efter personer, som har tid og lyst til at deltage i en test af et par tekster fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen
29.06.2017 SIRI gør det obligatorisk at bruge online ansøgningsskemaer ved visse typer af ansøgninger Blanket Fra 1. juli 2017 bliver det obligatorisk at benytte online ansøgningsskemaer, når der indgives ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Det bliver samtidig obligatorisk at benytte et online ansøgningsskema, når der søges om nyt opholdskort. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
21.06.2017 Udlændingestyrelsen reducerer antallet af børnecentre Asyl Antallet af uledsagede mindreårige asylsøgere på børnecentrene er faldet væsentligt i de seneste måneder. Udlændingestyrelsen lukker derfor to asylcentre til uledsagede mindreårige asylansøgere. Udlændingestyrelsen
15.06.2017 National sanktionsliste udvidet Religiøse forkyndere Udlændingestyrelsen
07.06.2017 Nye krav til løn efter beløbsordningen fra 1. juli Arbejdsophold Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget et lovforslag om ændring af beløbsordningen. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2017. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
07.06.2017 Udlændingestyrelsen fastsætter regionskvoter for 2018 Asyl Udlændingestyrelsen
30.05.2017 Udlændingestyrelsen styrker tilsynet med asylcentrene Asyl Med flere tilsyn, skarpere prioritering og nye metoder vil Udlændingestyrelsen gå mere systematisk til værks og samtidig gå tættere på kvaliteten af de ydelser, der bliver leveret på asylcentrene. Udlændingestyrelsen
24.05.2017 Særlig overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring Familiesammenføring Den 25. maj 2017 træder nye regler i kraft for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere. I den forbindelse kan en særlig overgangsordning være relevant for udlændinge, der har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til tilknytningskravet. Udlændingestyrelsen
24.05.2017 Ny opholdsordning for medfølgende familiemedlemmer til udlandsdanskere Arbejdsophold Folketinget vedtog den 18.maj 2017 et lovforslag, der giver medfølgende familiemedlemmer til hjemvendende udlandsdanskere med bestemte beskæftigelsesmæssige kvalifikationer mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark. De nye regler træder i kraft den 25.maj 2017. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
17.05.2017 Udlændingestyrelsen lukker asylberedskab i Næstved (opdateret) Asyl Asylfaciliteterne i beredskabscenteret i Næstved lukker inden udgangen af juni. Baggrunden er et fortsat lavt antal asylansøgere, der indrejser, ligesom antallet af indkvarterede asylansøgere falder løbende. Udlændingestyrelsen
15.05.2017 Nye regler om permanent opholdstilladelse Permanent ophold Den 15. maj 2017 træder nye regler om permanent opholdstilladelse i kraft. Reglerne gælder for ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med den 15. marts 2017 eller senere. Udlændingestyrelsen
05.05.2017 Fejl på telefonlinjerne til SIRI Kontakt I Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplever vi i øjeblikket væsentlige problemer med vores telefonisystem. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
03.05.2017 Ændrede telefonlinjer i SIRI pr. 3. maj 2017 Kontakt Den 3. maj 2017 ændrer Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på telefonlinjerne til vores callcenter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
02.05.2017 Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – en ny national sanktionsliste Religiøse forkyndere Udlændingestyrelsen har offentliggjort en liste over et antal udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse i Danmark og andre Schengen-lande. Udlændingestyrelsen