Til forsiden

Søg i nyheder og pressemeddelelser

På denne side kan du søge i nyheder og pressemeddelelser på nyidanmark.dk.

Bemærk, at du kan søge specifikt efter blanketter, publikationer, lovstof eller statistiske udgivelser/oplysninger under de tilhørende menuer i topnavigationen. 

Vælg emne og type for at indsnævre din søgning.


Søg i nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du vælge at afgrænse din søgning, inden du trykker på søgeknappen:

Vælg myndighed
Vælg emne
Vælg dato
DatoSorter TitelSorter EmneSorter Beskrivelse MyndighedSorter
24.10.2016 Hjælp Udlændingestyrelsen til at kommunikere bedre Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen ønsker at gøre sin kommunikation lettere at forstå for sine brugere. Vi leder derfor efter personer, som har tid og lyst til at deltage i en test af et par tekster fra Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen
05.10.2016 Siri introducerer nye, forbedrede ansøgningsskemaer til Færøerne og Grønland Arbejdsophold Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet nye ansøgningsskemaer til brug for ansøgning om opholdstilladelse i erhvervssager på Færøerne og i Grønland. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
23.09.2016 Ingen adgang til digital selvbetjening på visumområdet lørdag den 24/9 Ny i Danmark På grund af it-opdateringer vil der ikke være adgang til digital selvbetjening på visumområdet på nyidanmark.dk lørdag den 24. september 2016 mellem kl. 8 og 16. Udlændingestyrelsen
21.09.2016 Ny fact finding-rapport om Armenien Asyl Udlændingestyrelsen offentliggør i dag en ny fact finding-rapport: ”Armenia: State Actors, Political Situation, Vulnerable Groups and Citizenship”  Udlændingestyrelsen
16.09.2016 Udlændingestyrelsen undersøger opholdstilladelser til somaliere Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen går nu i gang med at undersøge, om et større antal opholdstilladelser til somaliske flygtninge med beskyttelsesstatus i Danmark skal inddrages eller nægtes forlænget. Udlændingestyrelsen
16.09.2016 Udlændingestyrelsen har lukket tirsdag den 20. september 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen holder den årlige personaledag tirsdag den 20. september 2016 og har derfor lukket for personlig betjening og telefonisk henvendelse. Udlændingestyrelsen
13.09.2016 23 asylcentre i 16 kommuner lukkes eller reduceres Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen har i dag sat navne på de asylcentre, der skal lukkes eller reduceres som følge af færre asylansøgere Udlændingestyrelsen
02.09.2016 Færre asylansøgere betyder lukning af ca. 4.800 pladser på asylcentrene Andet Udlændingestyrelsen
31.08.2016 Ny fact finding-rapport om Sudan Asyl Udlændingestyrelsen offentliggør i dag en ny fact finding-rapport: Sudan, Situation of Persons from Darfur and the Two Areas in Khartoum Udlændingestyrelsen
31.08.2016 Ny revideret guide til arbejdsgivere – undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Arbejdsophold Ny revideret guide vejleder om hvordan arbejdsgivere bedst undgår at beskæftige udlændinge ulovligt. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
31.08.2016 Justering af landstallet for 2017 Andet Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2017 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
31.08.2016 Justering af landstallet for 2016 Andet Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
24.08.2016 Nyt domicil til Udlændingestyrelsen i centrum af Næstved Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen
15.07.2016 Mulighed for genoptagelse af sager om familiesammenføring til børn Familiesammenføring Udlændingestyrelsen orienterede i en nyhed den 3. juni 2016 om, at børn, der har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til integrationskravet, kan få deres sag genoptaget og vurderet på ny. Dette sker som følge af EU-Domstolens dom i Genc-sagen (C561/14). Udlændingestyrelsen
29.06.2016 Tal og fakta på udlændingeområdet for 2015 er udkommet Statistik ’Tal og fakta på udlændingeområdet 2015’ indeholder en række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet. Udlændingestyrelsen
28.06.2016 Ændringer i tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring Familiesammenføring Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 24. maj 2016 afsagt dom i sagen Biao vs. Danmark. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu fastlagt dommens rækkevidde i forhold til dansk ret. Udlændingestyrelsen
28.06.2016 Ændrede tider for telefoniske og personlige henvendelser i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Styrelsen for International Rekruttering og Integration Fra og med mandag den 11. juli 2016 er der nye telefontider i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Samtidig ændres åbningstiderne i styrelsens borgercenter. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
17.06.2016 Justeret skøn for antallet af visiteringer i 2016 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
17.06.2016 Justeret skøn for antallet af visiteringer i 2016 Andet Udlændingestyrelsen har justeret sit skøn over det antal flygtninge, der i 2016 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen
10.06.2016 Ændring af regler for familiesammenføring til børn trådt i kraft Familiesammenføring I dag, den 10. juni 2016, træder en ændring af reglerne for familiesammenføring til børn i kraft. Ændringen gælder for ansøgninger, som er indgivet fra og med den 31. maj 2016. Udlændingestyrelsen