Til forsiden

Pressemeddelelse

09.12.2014

Udlændingestyrelsens vurdering af visse generelle forhold vedrørende asylansøgere fra EritreaI løbet af sommeren 2014 oplevede Danmark en betydelig stigning i antallet af asylansøgere, der oplyste at være fra Eritrea. Asylansøgerne angav navnlig frygten for at blive straffet for illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste som asylmotiv.

Det kunne endvidere ud fra de foreliggende oplysninger give anledning til tvivl, om alle ansøgerne var fra Eritrea eller fra et andet land, navnlig Etiopien. 

På den baggrund var det efter Udlændingestyrelsens opfattelse nødvendigt at belyse disse forhold nærmere.

I august og oktober 2014 gennemførte Udlændingestyrelsen missioner til henholdsvis Etiopien og Eritrea.

Udlændingestyrelsen udgav den 25. november 2014 rapporten ”Eritrea – Drivers and Root Causes of Emigration, National Service and the Possibility of Return”. Rapporten indeholder en sammenfatning af de oplysninger, som Udlændingestyrelsen har modtaget ved interview med en række kilder I Eritrea, Etiopien og London. I Annex A i rapporten er i fuld længde trykt de godkendte referater af de interviews, som styrelsen har gennemført.

Efter offentliggørelsen af rapporten har professor Gaim Kibreab, London South Bank University, tilkendegivet, at han ikke ønsker at medvirke til rapporten. Nedenfor gengives mailkorrespondancen mellem professor Gaim Kibreab og Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen vil udarbejde et appendix til rapporten, der tager højde for, at professor Kibreab ikke ønsker at medvirke. Dette appendix vil ledsage den redegørelse, som justitsministeren har anmodet Udlændingestyrelsen om at udarbejde om rapporten.

På det foreliggende grundlag er det Udlændingestyrelsens opfattelse, at de generelle oplysninger rejser tvivl om, hvorvidt der er en asylbegrundende risiko for personer, der indrejser i Eritrea efter illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste. Udlændingestyrelsen finder derfor, at der efter en konkret og individuel vurdering kan være grundlag for at meddele asyl til personer med dette asylmotiv. Udlændingestyrelsen vil således som i andre asylsager lade enhver rimelig tvivl komme ansøgeren til gode.

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen, og hvis det kan lægges til grund, at ansøgerne er fra Eritrea, forventer Udlændingestyrelsen på dette grundlag at meddele asyl i mange sager. 

--------------------------------------------------------------------------

Efter offentliggørelsen den 25. november 2014 har professor Gaim Kibreab, London South Bank University, offentligt tilkendegivet, at han ikke ønsker at medvirke til rapporten.

Mailkorrespondancen mellem Udlændingestyrelsen og professor Kibreab er gengivet nedenfor i engelsksproget form: 

On 28 November 2014, the DIS received an email from Professor Kibreab in which he expressed objections to the report and the use of his statements. On this background, the Danish Immigration Service (DIS) immediately contacted Professor Kibreab by telephone and kindly requested that he – as soon as possible – forwarded his specific depiction of exactly which statements in the report he found not to reflect his approved meeting note in order for the DIS to issue an appendix to the report.

On Thursday 18 September 2014, a delegation from DIS had planned a meeting with Professor Kibreab in London. Due to flight delays only a short meeting was possible and a new meeting was scheduled for the following week.

On Tuesday 23 September 2014, a delegation from DIS held a meeting with Professor Kibreab in London. Afterwards, the delegation wrote a meeting note, which as agreed was sent to Professor Kibreab for his comments, corrections and approval. During the meeting in London the delegation thoroughly informed Professor Kibreab of the purpose of the mission and that the resulting report would be a public document based on the approved notes of all the interlocutors.

On Friday 14 November 2014, Professor Kibreab sent the DIS his approved meeting note, including corrections and additions to the original text. Professor Kibreab at the same time confirmed that the DIS could use his name when referring to information obtained from him. Information provided in the approved meeting note was incorporated in the report. The complete meeting note is found in the Annex of the DIS fact finding report on Eritrea (see p. 76-79 in Annex A of the report). 

On Tuesday 25 November 2014, the DIS published the report “Eritrea – Drivers and Root Causes of Emigration, National Service and the Possibility of Return”.

On Tuesday 25 November 2014, the DIS sent Professor Kibreab an email with a link to the now published fact finding report on the DIS web portal www.nyidanmark.dk.

On Tuesday 25 November 2014, the DIS received an email from Professor Kibreab, in which he expressed his gratitude for a well written, informative report.

On Friday 28 November 2014, the DIS received an email from Professor Kibreab, in which he expressed objections to the report and to which he had attached a written statement regarding his statements that were used in the report. Professor Kibreab also attached the same approved meeting note, including corrections and additions to the original text, originally sent to DIS on 14 November 2014.

Shortly after, on Friday 28 November 2014, the DIS received in copy an email from Professor Kibreab addressed to a broad number of professionals working in the field of country of origin information (COI) in the EU+ countries, in which he claimed that the DIS “attribute to me information which is taken completely out of context.”  Attached to this e-mail was the same written statement regarding his statements that were used in the report and the same approved meeting note as forwarded to DIS on 14 November 2014.

On Friday 28 November 2014, the DIS contacted Professor Kibreab by telephone in order to address the issues raised by him.  The DIS kindly requested that Professor Kibreab as soon as possible forwarded a detailed and concrete depiction of exactly which statements in the published report he found not to reflect his approved meeting note. Professor Kibreab stated that he would not be able to send his detailed remarks before Wednesday 3 December 2014.

On Friday 28 November 2014, the DIS replied to the email that earlier had been sent out by Professor Kibreab to a broad number of professionals working in the field of country of origin (COI) in the EU+ countries, and addressed the points of critique made by Professor Kibreab. Professor Kibreab received this email in copy. Later on the same date, professor Kibreab replied to that e-mail. 

On Thursday 4 December 2014, the DIS received an e-mail from Professor Kibreab. The e-mail did not contain any detailed and concrete depictions of exactly which statements in the published report he found not to reflect his approved meeting note.Senest opdateret: 09-12-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen