Til forsiden

Pressemeddelelse

23.01.2011

Integrationsministeren beslutter at behandle asylsager

- Jeg har besluttet at bede Udlændingeservice om at indlede asylsagsbehandling af de sager, der har afventet tilbagesendelse til Grækenland som 1. asylland. Jeg understreger, at disse sager behandles som alle andre sager, og at en asylsagsbehandling ikke er en garanti for at få asyl i Danmark.

Efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol så klart har udtrykt, at Grækenland på flere områder af asylsagsbehandlingen har overtrådt den Europæiske Menneskerettighedskonvention, har jeg fundet det rigtigst, at de mennesker, der i nogle måneder har befundet sig i Danmark uden at vide, om deres sager ville blive behandlet i Danmark, nu får besked om, at deres asylansøgning vil blive behandlet i Danmark."

Det siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, der fortsætter:

"At Danmark i denne helt særlige situation behandler asylsager, der burde behandles i Grækenland, løser slet ikke problemerne. Det er naturligvis ikke acceptabelt, at et EU-medlemsland ikke opfylder menneskerettighederne og på den måde ikke får behandlet de asylsager. Det gælder derfor om at finde en varig løsning, så Grækenland kan pålægges at behandle egne sager. Det kræver, at Grækenland både pålægges og sættes i stand til at opfylde sine forpligtelser efter menneskerettighederne, som påhviler alle EU-medlemslande.

Alle EU-medlemslandene må nu stå sammen om at opbygge et forsvarligt asylsystem og dermed skabe sådanne forhold for asylansøgere, at menneskerettighederne respekteres. Grækenland bør hurtigst muligt og gerne inden årets udløb være i stand til igen at behandle sine egne asylsager. Jeg vil derfor anmode om at sagen sættes på næste ministermøde i EU.

Det er vigtigt at sikre en hurtig forbedring af forholdene i Grækenland. Jeg vil derfor allerede mandag rette henvendelse til vore samarbejdspartnere her i landet, som har erfaring både med asylsøgere og flygtninge i Danmark, og som har netværk i udlandet.

Ved opbygningen af et asylsystem i Grækenland er det naturligt at trække først og fremmest på erfaringer fra den gennemprøvede 'danske model', som betyder, at Dansk Røde Kors driver de fleste asylcentre i Danmark, og at Dansk Flygtningehjælp bistår med bl.a. rådgivning af asylansøgere", slutter integrationsministeren.Senest opdateret: 23-01-2011
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration