Til forsiden

Nyhed

01.09.2017

Nyt tilsyn for uledsagede mindreårige asylansøgere

Socialtilsynet får det faglige tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Socialtilsyn Midt under Silkeborg Kommune skal fra den 1. september 2017 føre fagligt tilsyn med landets indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige asylansøgere. Det følger af en lovændring fra i sommer, at socialtilsynet kan udføre fagligt tilsyn på vegne af Udlændingestyrelsen, og det har styrelsen og Socialtilsyn Midt nu indgået kontrakt om. 

Socialtilsynet skal en gang årligt udføre faglige tilsynsbesøg på alle indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige. Udlændingestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte, at socialtilsynet skal på hyppigere besøg.  

Kontrol med kvaliteten

Det centrale i tilsynet er at vurdere kvaliteten af vilkårene på børnecentrene. De vigtigste formål med indkvarteringen af de uledsagede mindreårige er, at de har trygge rammer og muligheder for en struktureret hverdag med alderssvarende tilbud, som vedligeholder og udvikler deres ressourcer. Socialtilsynet skal vurdere, om kvaliteten af disse forhold er tilstrækkelig i forhold til den kontrakt, operatøren har indgået med Udlændingestyrelsen om indkvarteringsopgaven.   

Socialtilsynet afrapporterer til operatøren og til Udlændingestyrelsen efter hvert tilsynsbesøg, og styrelsen vurderer, om resultatet skal følges op med anbefalinger eller indskærpelser over for indkvarteringsstedet. 

Kontrakten med Socialtilsyn Midt løber i første omgang til udgangen af 2018. Udlændingestyrelsen har valgt Socialtilsyn Midt efter inddragelse af alle landets fem socialtilsyn.  

Nyt koncept for tilsyn

En arbejdsgruppe med Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Udlændingestyrelsen har frem mod sommeren 2017 udviklet et koncept for tilsyn på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige. Aftalen med socialtilsynet bygger på dette koncept. 

Det supplerer Udlændingestyrelsens generelle koncept for tilsyn fra maj 2017.  

Indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige pr. 1. september 2017: 

Børnecenter Gribskov (Røde Kors).
Særlig afdeling i Center Sandholm (Røde Kors).
Børnecenter Rovvig (Vesthimmerlands Kommune).
Børnecenter Østrup (Vesthimmerlands Kommune).Særlig afdeling i Center Hviding (Tønder Kommune).Børnecenter Tønder (Tønder Kommune).
Ask4Us (særligt indkvarteringssted). 

Yderligere oplysninger hos presseansvarlig Nils Bak på mobil 41 30 66 80 eller pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.

Senest opdateret: 01-09-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen