Til forsiden

Nyhed

15.03.2017

Lovforslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse

Udlændinge- og integrationsministeren har i dag fremsat lovforslag i Folketinget om ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse.

Vedtages lovforslaget vil visse betingelser for at få permanent opholdstilladelse blive skærpet. Der er i forslaget lagt op til, at de nye regler skal gælde for ansøgninger indgivet fra det tidspunkt, hvor lovforslaget bliver fremsat i Folketinget, medmindre der træffes afgørelse i disse sager, inden loven træder i kraft. Det vil sige ansøgninger om permanent opholdstilladelse, som modtages fra dags dato den 15. marts 2017.

Ligeledes er der i lovforslaget lagt op til, at der fortsat skal betales gebyr for indgivelse af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og at et betalt gebyr ikke vil blive tilbagebetalt, hvis man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning. Dette gælder, selv om man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning som følge af, at lovforslaget vedtages og træder i kraft. 

Du kan læse lovforslaget her

Læs også tidligere nyhed: Forslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen vil informere på ny, når lovforslaget måtte blive vedtaget i Folketinget.Senest opdateret: 15-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen