Til forsiden

Nyhed

01.03.2017

Ændring af visumreglerne og ny vejledning om behandling af visumansøgninger

Den 1. marts 2017 ændres reglerne om visum til Danmark. Det betyder bl.a., at visumkravene strammes for statsborgere fra nogle lande og lempes for andre. Procedurerne for klager over visumafgørelser ændres også.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om ændring af visumbekendtgørelsen, der fastsætter reglerne om visum til Danmark (kortere besøg).

Ændringerne af visumbekendtgørelsen består navnlig i ændringer af de 5 hovedgrupper, som de visumpligtige lande er inddelt i. For de 5 hovedgrupper gælder der forskellige retningslinjer for, hvornår man som statsborger fra disse lande kan få visum til Danmark. Oversigten over hovedgrupperne med visumpligtige lande kan findes på nyidanmark. 

Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2017 og finder anvendelse på ansøgninger om visum indgivet den 1. marts 2017 og herefter. For ansøgninger indgivet før den 1. marts 2017 gælder de hidtidige regler.

Ændrede procedurer for klager


De danske repræsentationer kan i visse tilfælde give afslag på en ansøgning om visum. Hidtil er alle sådanne afslag automatisk blevet påklaget til Udlændingestyrelsen. Fremover vil dette ikke gælde i alle sager, og ansøgeren vil selv i nogle sager skulle indgive en klage, hvis vedkommende ønsker det. Procedurerne vil fremgå af klagevejledningen i den enkelte sag.

Klager over afslag, som træffes af Udlændingestyrelsen i første instans, vil ikke længere blive behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, men kan i stedet påklages til Udlændingenævnet.

Der er samtidig indført en klagefrist i de nævnte sager. Klagen skal således være indgivet til enten Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet inden 8 uger efter, at klageren er blevet meddelt afslaget. Det vil fremgå af afslaget, hvordan man klager, og hvilken myndighed klagen skal sendes til.

Klageadgang vedrørende Færøerne og Grønland


Klager over Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på visum til Færøerne og Grønland kan fortsat påklages til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ny vejledning om behandling af visumansøgninger


Udlændinge- og Integrationsministeriet har i tilknytning til ændringen af visumbekendtgørelsen udstedt en ny vejledning om behandling af ansøgninger om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum. Vejledningen erstatter vejledning nr. 9188 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum.

Relevante links

Læs visumbekendtgørelsen
Læs bekendtgørelse om ændring af visumbekendtgørelsen
Læs bilag 1 til ændringsbekendtgørelsen - Hovedgrupper af visumpligtige tredjelande og regioner
Læs om klagemuligheder
Læs vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark

Fakta om visumbekendtgørelsen


Visumbekendtgørelsen indeholder reglerne om visum og de overordnede retningslinjer for dansk visumpraksis. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om indgivelse af ansøgninger om visum, om betingelser for udstedelse af visum og de grundlæggende hensyn i visumsagsbehandlingen. Visumbekendtgørelsen indeholder også en række regler om sagsfordelingen mellem myndighederne og klagemuligheder.

Senest opdateret: 01-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen