Til forsiden

Nyhed

01.03.2017

Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid

Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Udlændingestyrelsen har valgt at indføre en ny måde at beregne vores mål for sagsbehandlingstiden på. Hidtil har vi arbejdet med servicemål, hvor målet for sagsbehandlingstiden har været gældende fra det tidspunkt, hvor ansøgningen var fuldt oplyst. Det har givet usikkerhed hos mange ansøgere, og tilbagemeldinger fra brugere og samarbejdspartnere har vist, at der er et ønske om, at man allerede fra indgivelse af en ansøgning kan få at vide, hvornår man kan forvente en afgørelse. Udlændingestyrelsen har derfor besluttet at fastsætte nye mål for sagsbehandlingstiderne.

De nye mål angiver den tid, der under normale omstændigheder maksimalt vil gå, fra man indgiver en ansøgning, til man modtager en afgørelse i sagen. De nye mål kan ses i oversigten nederst på siden og er fordelt efter de forskellige sagstyper.

Selvom de nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid umiddelbart er længere end de tidligere mål, vil man i praksis ikke opleve, at sagsbehandlingstiden bliver længere end hidtil. Dette skyldes, at tidspunktet for, hvornår en sag ansås for fuldt oplyst, i en del tilfælde først indtrådte lang tid efter, ansøgningen var indgivet.

De nye mål vil gøre det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

I sager, hvor Udlændingestyrelsen allerede har udmeldt et servicemål for sagsbehandlingen til ansøgeren, vil dette mål for sagsbehandlingstiden fortsat være gældende.

Læs mere om sagsbehandlingstider i Udlændingestyrelsen

Oversigt over forventede maksimale sagsbehandlingstider pr. 1. marts 2017:


Sagstype
Maksimal sagsbehandlingstid
Familiesammenføring (inkl. Grønland og Færøerne) 10 måneder * (se note)
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 7 måneder
Permanent opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 8 måneder
Pas (dansk fremmedpas eller konventionspas) 3 måneder
Forlængelse af pas 2 måneder
Opholdskort til børn og erstatningsopholdskort 4 måneder
Ændring af persondata 6 måneder
Opholdstilladelse som religiøs forkynder 6 måneder
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse som religiøs forkynder 6 måneder
Arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet 10 måneder
Bortfald forhåndsdispensation 4 måneder
Bortfald dispensation efter udrejse 6 måneder
Klagesager efter EU-reglerne 10 måneder

Note *:
Hvis ansøgningen om familiesammenføring er indgivet før den 1. marts 2017, og ansøgeren ikke har modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden i den konkrete sag er oplyst, er den forventede maksimale sagsbehandlingstid 12 måneder. Senest opdateret: 01-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen