Til forsiden

Nyhed

03.01.2017

Operatørkontrakter for 2017 indgået – to asylcentre lukkes

De valgte operatører har underskrevet kontrakterne for 2017, og Udlændingestyrelsen har sat navn på lukning af asylcentre.

Udlændingestyrelsen tildelte den 20. december 2016 opgaven med drift af asylcentre i 2017 til fem operatører efter en udbudsrunde. Jammerbugt, Thisted, Tønder og Vesthimmerlands kommuner samt Røde Kors blev valgt, og operatørkontrakterne er underskrevet i dag. Langeland Kommune har fået en afviklingskontrakt.

Læs nyheden om tildelingen af kontrakter her 

Yderligere 2.000 pladser lukkes

Udlændingestyrelsen varslede i september 2016 lukning af 4.700 pladser i asylcentrene. Behovet for indkvarteringspladser ventes fortsat at falde, blandt andet på grund af det relativt lave antal asylansøgere, og styrelsen har derfor besluttet at lukke yderligere ca. 2.000 pladser frem mod sommeren 2017.   

I første omgang valgte styrelsen, at det er asylcentrene i regi af Langeland Kommune, der skal lukkes, idet kommunen ikke længere skal være operatør. Derudover lukkes Center Haderslev og Center Esbønderup i Gribskov Kommune. 

Om baggrunden for lukning af disse to centre siger kontorchef Thomas Mortensen:  

- Disse to centre er primært valgt, fordi begge er midlertidige lejemål. Dertil kommer, at Center Haderslev er et modtagecenter, og der er ikke som indrejsetallet er i øjeblikket brug for modtagepladser i samme omfang. Center Esbønderup lukkes endvidere med afsæt i centerets driftsøkonomi, idet en fortsættelse af driften vil kræve nye bygningsmæssige investeringer, som gør centeret urentabelt. 

Fakta om lukninger

Center Haderslev har Jammerbugt Kommune og Røde Kors som fælles operatør. Dette center lukkes i løbet af januar.
Center Esbønderup drives af Røde Kors. Dette center lukkes inden udgangen af maj 2017.
Vedr. centrene i regi af Langeland Kommune flyttes beboerne fra Center Nyborg og fra Center Lohals inden udgangen af februar 2017 til andre operatørers centre, beboerne fra centrene Holmegård og Humle samt Søllested flyttes inden udgangen af marts, og beboerne fra Center Rødby inden udgangen af april. 

Yderligere oplysninger hos presseansvarlig Nils Bak, nbk@us.dk, mobil 41 30 66 80.

Senest opdateret: 03-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen