Til forsiden

Nyhed

15.03.2017

Ny inddragelsesmodel for ulovligt arbejde på studieområdet pr. 15. marts 2017

Folketinget har den 2. marts 2017 vedtaget lov om ændring af reglerne for inddragelse på baggrund af ulovligt arbejde på studieområdet.

Lovændringen har til hensigt at smidiggøre reglerne for inddragelse på studieområdet, da der har været eksempler på sager, hvor studieaktive udenlandske studerende, der har arbejdet ulovligt i mindre omfang, har fået inddraget deres studieopholdstilladelser.

Læs det vedtagne lovforslag her (nyt vindue)

Overtrædelser af de betingelser, der er knyttet til den udenlandske studerendes arbejdstilladelse, vil fortsat kunne medføre bødestraf og inddragelse af studieopholdstilladelse.

De nye regler for inddragelse på studieområdet betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremover kan træffe afgørelse om meddelelse af varsel for visse overtrædelser. Varslet vil være gældende i 2 år fra afgørelsestidspunktet. En overtrædelse af arbejdstilladelsen i en varslingsperiode vil kunne medføre inddragelse.

Fremadrettet vil styrelsen systematisk samkøre registeroplysninger med henblik på at udfinde udenlandske studerende, der arbejder ulovligt.

Reglerne træder i kraft den 15. marts 2017. Reglerne finder anvendelse for alle udenlandske studerende, der har en studieopholdstilladelse efter § 9 i, uanset om tilladelsen er udstedt før eller efter den 15. marts 2017.Senest opdateret: 15-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration