Til forsiden

Nyhed

23.05.2013

Ny aftale om dansk indfødsret

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation. Aftalen træder i kraft den 15. juni 2013.

Aftalen har virkning for behandling af ansøgninger om naturalisation og anmodninger om genoptagelse, der er indgivet efter aftalens ikrafttrædelse. Ansøgninger om naturalisation, herunder anmodninger om genoptagelse, som ikke er færdigbehandlet ved aftalens ikrafttrædelse, vil dog også blive behandlet efter de nye retningslinjer.

De nye retningslinjer indebærer bl.a., at kravet om danskkundskaber ændres, således at ansøgere fremover skal bestå danskuddannelsernes prøve i Dansk 2.

Endvidere afskaffes den nuværende indfødsretsprøve, og der indføres en ny statsborgerskabsprøve. Kravet om en bestået statsborgerskabsprøve træder dog først i kraft på et senere tidspunkt. Det forventes, at den første statsborgerskabsprøve vil blive afholdt i juni 2014. Materiale til brug for forberedelse af prøven forventes at være tilgængeligt 3 måneder før prøveafholdelsen. Der vil fortsat blive afholdt indfødsretsprøver indtil den første statsborgerskabsprøve kan afholdes. Ansøgere, der tidligere har bestået en indføds-retsprøve (dette gælder alle indfødsretsprøver bestået ved prøveterminen maj 2007 til og med juni 2013), og ansøgere der frem til juli 2014 består en indfødsretsprøve, vil dog anses for at opfylde kravet om en bestået statsborgerskabsprøve. Dette gælder også efter ikrafttrædelse af reglerne om en statsborgerskabsprøve.

Herudover indebærer aftalen en ændring af selvforsørgelseskravet, således at ansøgere fremover skal have været selvforsørgende i 2½ år inden for de seneste 5 år.

Der kan læses mere om den nye aftale på Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk eller ved at klikke herSenest opdateret: 23-05-2013
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Justitsministeriet