Til forsiden

Nyhed

22.06.2012

Nye regler for familiesammenføring med børn

Den 20. juni trådte nye regler for familiesammenføring med børn i kraft.

Reglerne gælder for alle afgørelser om familiesammenføring med børn, der træffes fra og med den 20. juni 2012.

Der sker i korte træk følgende ændringer:

  • Det skal ikke længere vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, hvis barnet er under 6 år.

    For børn, der er over 6 år, vil det fortsat skulle vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, såfremt der søges opholdstilladelse til barnet senere end 2 år efter, at den herboende forælder opfylder betingelserne for at få familiesammenføring med barnet. Beregningen af 2-års-fristen kan tidligst påbegynde ved det fyldte 6. år.

  • Det skal ikke længere vurderes, om der er grundlag for en vellykket integration, hvis den herboende forælder har ønsket, men været forhindret i at søge opholdstilladelse til barnet på et tidligere tidspunkt, herunder fordi forælderen uanset bestræbelser herpå ikke har haft forældremyndigheden over barnet, eller fordi der har været uenighed om forældremyndigheden.

  • Barnets opvækst og sociale netværk her i landet tillægges særlig vægt ved vurdering af, om hensynet til barnets tarv taler for, at barnet kan gives en ny opholdstilladelse efter bortfald af en tidligere opholdstilladelse.

  • Det skal tillægges særlig vægt ved vurderingen af barnets tarv, hvis barnet imod sin vilje har opholdt sig uden for landet på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration, når det vurderes, om barnet kan gives en ny opholdstilladelse efter bortfald af en tidligere opholdstilladelse.

Der er detaljerede oplysninger om reglerne for familiesammenføring med børn samt relevant vejledning herom på nyidanmark.dk, hvor du også finder de reviderede ansøgningsskemaer.

Du er velkommen til at kontakte Udlændingestyrelsen på 35 30 88 88, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Hvis du ønsker konkret stillingtagen til, hvorvidt betingelserne for opholdstilladelse er opfyldt, skal du indgive en ansøgning om familiesammenføring med børn. Du ansøger ved at udfylde et af ansøgningsskemaerne FA6 eller FA7. Du finder skemaerne under ”blanketter”. Udfylder du skemaet omhyggeligt, har vi normalt de oplysninger, som vi skal bruge for at behandle ansøgningen.

Læs Lov nr. 566 af 18. juni 2012 og Lov nr. 567 af 18. juni 2012 om de nye regler for familiesammenføring med børn.

Senest opdateret: 22-06-2012
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen