Til forsiden

Nyhed

29.09.2008

Ny håndbog om tolkning i den kommunale indsats

Sagsbehandlere, læger, politifolk og andre offentlige myndighedspersoner gennemfører dagligt samtaler med fremmedsprogede borgere. Her spiller tolke ofte en vigtig rolle for at sikre, at samtalerne forløber effektivt og forsvarligt.

Som tolkebruger har man det overordnede ansvar for tolkesituationen, og en vellykket tolkning kræver en professionalisme fra både tolkebrugeren og tolkens side. Derfor har mange kommuner efterlyst gode råd til, hvordan den enkelte kommune får det optimale ud af samarbejdet med tolke.

På den baggrund har Integrationsservice netop udgivet håndbogen 'Tolkeguide – En håndbog om tolkning i den kommunale indsats'. Tolkeguiden videreformidler eksempler og konkrete råd baseret på erfaringer fra kommuner, der allerede har sat fokus på tolkeindsatsen.

Tolkeguiden er først og fremmest tænkt som et praktisk anvendeligt redskab for tolkebrugere til at optimere deres daglige arbejde med fremmedsprogede borgere med behov for tolkebistand. Herudover er den tænkt som inspiration til organisering og effektiv udnyttelse af tolkeressourcerne, ligesom den er anvendelig for den enkelte tolk.

Håndbogen downloades her eller kan rekvireres hos Integrationsservice.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Else-Marie Ringgaard, Integrationsservice, telefon: 21 67 82 86, e-mail: emr@inm.dk

Senest opdateret: 29-09-2008
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration