Til forsiden

Listen over ansøgningstyper der må indgives i Danmark, uden at det medfører en karensperiode eller inddrivelse af garanti

Indehaveren af visummet vil ikke blive omfattet af en karensperiode i følgende tilfælde, jf. udlændingelovens § 4c, stk. 4 (karens):

  • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse vedrører familiesammenføring, og indehaveren af visummet enten er ægtefælle til eller barn under 15 år af den person, der bor i Danmark, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2;
  • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet under henvisning til særlige omstændigheder, og indehaveren af visummet er ægtefælle til eller barn under 15 år af den person, der bor i Danmark, jf. udlændingelovens § 9c, stk.1;
  • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse vedrører en studietilladelse efter udlændingelovens § 9c, stk. 1;
  • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er omfattet af den såkaldte fribyordning (dvs. hvis indehaveren af visummet udøver litterær virksomhed og er blevet tilbudt ophold i en kommune som led i kommunens medlemskab af en international organisation), jf. udlændingelovens § 9c, stk. 4;
  • Hvis ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet med henblik på beskæftigelse, jf. udlændingelovens § 9a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6;
  • Hvis hensyn af humanitær karakter taler afgørende imod inddrivelse af garantien.

Selv om ansøgningen om opholdstilladelse er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelser, skal der dog pålægges en karensperiode, hvis formålet med ansøgningen om opholdstilladelse er at forlænge opholdet her i landet, selv om det er åbenbart, at ansøgningen om opholdstilladelse ikke vil kunne imødekommes, jf. udlændingelovens § 4c, stk. 5 (karens).Senest opdateret: 01-01-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere