Til forsiden

Familiesammenføring

Bemærk, at oplysningerne er en forenklet og redigeret gengivelse af reglerne på området. Hvis man er i tvivl om reglerne eller ønsker yderligere information om reglerne, kan man kontakte Udlændingestyrelsen.

En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.

 
Opholdstilladelse som familiesammenført kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til:

Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset, men med mulighed for forlængelse, hvis man stadig opfylder betingelserne. Der er mulighed for, at man efter en årrække kan få en permanent opholdstilladelse, hvis en række betingelser er opfyldt. Læs mere om permanent opholdstilladelse.
 
En opholdstilladelse som familiesammenført giver ret til at arbejde i Danmark.

Hvis personen i Danmark har midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, er det normalt ikke muligt at opnå familiesammenføring, hvis opholdstilladelsen ikke er forlænget.
Læs mere om personer med midlertidig beskyttelsesstatus.

Hvis personen i Danmark er EU/EØS-statsborger, som opholder sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, gælder der særlige regler for familiesammenføring. Læs mere om borgere fra EU og Norden.

Der gælder også særlige regler, hvis personen i Danmark har opholdstilladelse som studerende eller med henblik på at arbejde. Læs mere om studerende og arbejde.

Læs desuden Notat af 11. juni 2010 om justering af praksis for meddelelse af opholdstilladelse til medfølgende familie, hvis hovedpersonen har opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse.

Læs mere om hvilke muligheder en dansk statsborger har for familiesammenføring i Danmark efter EU-retten.

Hvis man har spørgsmål om familiesammenføring, kan man kontakte Udlændingestyrelsen.Senest opdateret: 20-02-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere  |  Teknisk Support