Til forsiden

Asyl

Populært sagt betyder asyl beskyttelse.

Konventionsflygtninge og andre med behov for beskyttelse

For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

Desuden giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.Senest opdateret: 25-06-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere