Til forsiden

Arbejde

Man skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark, hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. hvis man er statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS. Muligheden for at bo og arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens kvalifikationer.

Hvis man allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse, behøver man ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

Det er ens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis man som udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde.

Særlige ordninger

Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark:

Greencard-ordningen gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her.

Læs mere om Greencard-ordningen

Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer, som er tilbudt et job inden for et af disse erhverv, og som har den fornødne uddannelse, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. 

Læs mere om Positivlisten

Beløbsordningen betyder, at personer, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

Læs mere om Beløbsordningen


Koncernordningen gør det muligt for ansatte i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode.

Læs mere om Koncernordningen


Hvis man har haft opholdstilladelse i Danmark som fx flygtning eller familiesammenført, men ens opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget, kan man få en ny opholdstilladelse, hvis man gennem længere tid har haft fast arbejde eller har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Læs mere om fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Andre muligheder for at få opholds- og arbejdstilladelse

Der kan gives en opholds- og arbejdstilladelse, hvis beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Når en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse behandles, lægges der i den forbindelse normalt vægt på følgende kriterier:

  • Om der er tilgængelig dansk eller herboende udenlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft inden for EU, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper)
  • Om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. Fx kan man normalt ikke få opholds- og arbejdstilladelse til at udføre sædvanligt faglært arbejde, fx som tømrer og murer, eller ufaglært arbejde, fx som pizza-bager, bud, rengøringspersonale mv.

Det er et krav, at man kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået fornøden autorisation eller lignende. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Sundhedsstyrelsen.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at indhente en udtalelse fra den relevante brancheorganisation eller fra beskæftigelsesregionen.

Retsinformation om Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (nyt vindue)

Sundhedsstyrelsen om autorisation til sundhedspersoner (nyt vindue)

Styrelsen for Videregående Uddannelser om autorisation til lovregulerede erhverv (nyt vindue)

Som eksempler på grupper, hvor beskæftigelsesmæssige og erhvervsmæssige hensyn taler for at give opholds- og arbejdstilladelse, kan nævnes de følgende:

Forskere har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

Læs mere om forskere


Trainees kan arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode for at uddanne sig.

Læs mere om trainees


Sportsfolk kan få lov at arbejde i Danmark som professionelle idrætsudøvere eller trænere.

Læs mere om sportsfolk

Selvstændige erhvervsdrivende kan få lov at drive virksomhed i Danmark.

Læs mere om selvstændigt erhverv

Visse grupper af udlændinge er undtaget fra de normale regler. Det gælder fx diplomater, visse musikere og andre optrædende, personale i transportbranchen samt visse tyrkiske statsborgere.

Læs mere om særlige grupper
 

Jobsøgning i Danmark

Der findes flere webportaler, databaser og cv-banker, som kan hjælpe under jobsøgningen.

Læs mere om jobsøgning i Danmark

Særligt til arbejdsgivere

Hvis man som arbejdsgiver i Danmark ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger, har man ansvar for at sikre sig, at udlændingen har ret til at arbejde i Danmark.

Læs vejledning til arbejdsgivereSenest opdateret: 20-05-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere