Til forsiden

Det Regionale Netværk

Udlændingestyrelsen har oprettet et landsdækkende dialognetværk for brugere og interessenter. Vi kalder netværket Det Regionale Netværk for at markere, at Udlændingestyrelsen mere permanent forankrer den løbende kontakt og kommer ud og mødes med alle interesserede brugere i alle regioner i landet med henblik på at skabe målrettet dialog om alt det, der har betydning for formidlere og andre brugere på udlændingeområdet.

Hvem deltager?

Det Regionale Netværk er i vid udstrækning rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Netværket er også relevante for repræsentanter for indvandrerforeninger og enkeltbrugere med en særlig interesse for udlændingeområdet.

Formål

Der er to overordnede formål med Det Regionale Netværk:

  • at give deltagerne løbende relevant information og mulighed for at trække på en særskilt kontaktmulighed hos Udlændingestyrelsen
  • at give deltagerne mulighed for en gang årligt at mødes med direktøren og et lille hold af medarbejdere fra Udlændingestyrelsen

Møder

Der afholdes årlige møder i ni regioner fordelt over hele landet:

Nordjylland (Aalborg), Midt- og Vestjylland (Holstebro), Østjylland (Aarhus), sydøstlige Jylland (Vejle), sydvestlige Jylland (Esbjerg), Fyn (Odense), Sjælland (Roskilde/Ringsted), hovedstaden (København) og Bornholm (Rønne).

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven, nye servicetiltag eller lignende. Samtidig modtager vi værdifuld information fra netværkenes deltagere om brugernes syn på vores administration af de forskellige områder – input, som vi vil bruge til løbende forbedringer.

Deltagerne i netværket har også mulighed for at foreslå emner til drøftelse på møderne.

Vil du være med?

Hvis du er interesseret i at tilslutte dig Udlændingestyrelsens Regionale Netværk, kan du skrive til os på adressen regionalenetvaerk@us.dk.

Informationsmøder i foråret 2014


7. april 2014: Odense
Vollsmose Kulturhus, Store Sal
Vollsmose Allé 14
5240 Odense NØ

29. april 2014: Vejle
Sprogcenter Vejle
Klostergade 4
7100 Vejle

12. maj 2014: Århus 
Foreningernes Hus
Gudrunsvej 10A
8220 Brabrand

22. maj 2014: Aalborg
Foredragssalen på Aalborg Bibliotek
Rendsburggade 2
9100 Aalborg

19. juni 2014: København
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø

Alle møderne er kl. 15.00-17.00.

Se video om Det Regionale NetværkSenest opdateret: 19-03-2014
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere