Til forsiden

Det Regionale Netværk

Udlændingestyrelsen har oprettet et landsdækkende dialognetværk for brugere og interessenter. Vi kalder netværket Det Regionale Netværk for at markere, at Udlændingestyrelsen mere permanent forankrer den løbende kontakt og kommer ud og mødes med alle interesserede brugere i alle regioner i landet med henblik på at skabe målrettet dialog om alt det, der har betydning for formidlere og andre brugere på udlændingeområdet.

Hvem deltager?

Det Regionale Netværk er i vid udstrækning rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Netværket er også relevante for repræsentanter for indvandrerforeninger og enkeltbrugere med en særlig interesse for udlændingeområdet.

Formål

Der er to overordnede formål med Det Regionale Netværk:

  • at give deltagerne løbende relevant information og mulighed for at trække på en særskilt kontaktmulighed hos Udlændingestyrelsen
  • at give deltagerne mulighed for en gang årligt at mødes med direktøren og et lille hold af medarbejdere fra Udlændingestyrelsen

Møder

Der afholdes årlige møder i ni regioner fordelt over hele landet:

Nordjylland (Aalborg), Midt- og Vestjylland (Holstebro), Østjylland (Aarhus), sydøstlige Jylland (Vejle), sydvestlige Jylland (Esbjerg), Fyn (Odense), Sjælland (Roskilde/Ringsted), hovedstaden (København) og Bornholm (Rønne).

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven, nye servicetiltag eller lignende. Samtidig modtager vi værdifuld information fra netværkenes deltagere om brugernes syn på vores administration af de forskellige områder – input, som vi vil bruge til løbende forbedringer.

Deltagerne i netværket har også mulighed for at foreslå emner til drøftelse på møderne.

Vil du være med?

Hvis du er interesseret i at tilslutte dig Udlændingestyrelsens Regionale Netværk, kan du skrive til os på adressen regionalenetvaerk@us.dk.

Informationsmøder i foråret 2015

Tirsdag den 5. maj 2015: Aarhus, kl. 15-17
Gellerup Bibliotek
Gudrunsvej 78
8220 Brabrand

Tirsdag den 19. maj 2015: Aalborg, kl. 15-17
Medborgerhuset
Rendsburggade 11
9000 Aalborg

Onsdag den 3. juni 2015: Odense, kl. 15-17
 
Vollsmose Kulturhus
Vollsmose Alle 14
5240 Odense NØ

Tirsdag den 9. juni 2015: Vejle, kl. 15-17
 
Sprogcenter Vejle
Klostergade 4
7100 VejleSenest opdateret: 26-05-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere  |  Teknisk Support